nieuws

Nieuw bestuur VOBN gekozen

bouwbreed Premium

Nadat januari jongstleden de beide branche-verenigingen in de betonmortel-industrie VOB en VBN zijn gefuseerd in de nieuwe Vereniging van Ondernemingen van Betonmortelfabrikanten in Nederland (VOBN), werd onlangs het nieuwe bestuur gekozen. Op de eerste algemene ledenvergadering van de VOBN werd P.M. van den Broecke (lid Raad van Bestuur NBM-Amstelland NV) tot voorzitter aangesteld.

Ir. R.J.A.M Woltering (algemeen directeur Nederlandse Cement Deelnemingsmij.) zal als vice-voorzitter optreden.

De beide secretariaten van de oude verenigingen te Leidschendam en Nieuwegein zullen worden opgeheven. Medio dit jaar zal het secretariaat van de VOBN worden gevestigd in Driebergen. De heer ir. G.J.

Bakker, al vele jaren adviseur van het VOB, zal als directeur ad-interim gaan funktioneren.

Reageer op dit artikel