nieuws

Nemetschek gaat concurreren met gevestigde CAD-systemen

bouwbreed

Wellicht de jongste exposant op de bouwbeurs is het bureau Nemetschek Nederland BV. Dit bedrijf ging namelijk pas in februari jongstleden officieel van start. Het staat echter nu al te trappelen om zich aan het grote bouwpubliek voor te stellen. Zijn produkt:het CAD-systeem Allplan, een CAD-systeem dat de concurrentie aangaat met grote systemen ls van Intergraph, maar dat ook als beter alternatief voor het veel gebruikte AutoCad wordt afgeschilderd.

Het jonge bedrijf Nemetschek Nederland BV staat niet op zichzelf, maar is onderdeel van zijn Duitse moeder Nemetschek Programmsystem -GmbH, de ontwikkelaar van Allplan. Deze moederorganisatie heeft een roemruchte carriere opgebouwd op basis van dit pakket. Toen men in 1982 Allplan op de Duitse markt bracht, was het bedrijf niet groter dan een man of dertig.

Echter, het CAD-systeem werd dermate enthousiast ontvangen dat momenteel meer dan 300 medewerkers de burelen van Nemetschek bemannen, in 1992 een jaaromzet van 100 miljoen werd behaald en in acht andere Europese landen vestigingen konden worden geopend. De vestiging in Nederland te Leiden is dus de negende.

Specifiek Dat het pakket in een relatief korte tijd in Duitsland is doorgestoten tot de marktleider in CAD-systemen voor de bouw, is volgens Nemetschek te danken aan het feit dat het pakket is ontwikkeld op basis van de kennis die het Ingenieursbureau Nemetschek in de dertig jaar van zijn bestaan heeft opgebouwd. Anders gezegd:All plan is een specifiek bouwkundig systeem en sluit aan bij de praktische behoeften van de bouwkundig ontwerper/tekenaar en de bouwpraktijk. Een en ander blijkt uit enkele functies maar ook uit het

t dat het systeem draait op zowel ‘simpele MS-Dos personal computers als op krachtige werkstations zoals HP en IBM RISC 6000 onder Unix. Elke gebruiker, groot of klein, kan met het pakket uit de voeten.

Voordelen Als we het hebben over ‘bouwkundige tekenfuncties dan biedt Allplan voordelen als onder andere het automatisch bijhouden van hoeveelheden. Is een tekening vervaardigd, dan kan de ontwerper het systeem met een druk op de knop hoeveelheden, oppervlakken, inhouden en complete uittrekstaten laten genereren. Daarnaast worden bijvoorbeeld bouwknopen en aansluitingen automatisch opgelost en moet een eenmaal vervaardigde tekening worden veranderd, dan kan de tekenaar met behulp van diverse functies het getekende manipuleren, waarbij geldt dat een mutatie direct door het gehele po wordt doorgevoerd. Zo wordt een wijziging in de lay-out van een plattegrond automatisch ook in de andere bouwlagen doorgevoerd. Een ander kenmerk betreft de doorkoppeling van zowel verschillende ontwerpfasen, waarbij de schaal wordt gerelateerd, als van de ontwerpfase naar bestektekening en detailtekening. Bovendien maakt Allplan van elke tekening een volledig drie-dimensionaal volumemodel zodat automatisch aanzichten, perspectieven en doorsneden ke worden gegenereerd.

Groeimogelijkheden Een ander sterk punt, volgens Nemetschek, betreft de keuzemogelijkheid voor de gebruiker om te beginnen met de Allplan basismodule, waarna kan worden doorgegroeid naar de zwaardere architectuurmodule die nog meer mogelijkheden biedt. De gebruiker kan klein beginnen en doorgroeien naar een zwaarder systeem zonder het risico te lopen dat ‘oude tekeningen en bestanden niet meer in de computer ke worden ingevoerd en gemanipuleerd. Hoe ‘zwaar’ het Allplan-systeem kan worden, moge blijken uit het feit dat het pakket een grote diversiteit aan modules kent. Naast zogenoemde ‘design-modules’ voor presentatie, filling, inkleuren, schadus, slagschaduw, licht- en bezonningsstudies, zijn er namelijk eveneens constructiemodules waarmee wapeningsstaal en wapeningsnetten, liggers, kolommen en funderingen vanaf de statische berekening tot aan de wapeningstekeningen volledig automatisch door het programma worden gegenereerd. Kortom:het is niet alleen de ontwerper/tekenaar die met het pakket uit de voeten kan, maar ook de constructeur kan zijn “ei” in All plan kwijt en dat is natuurlijk bevorderend voor de interne communicatie binnen het ontwerpteam.

Uitdaging Navraag bij een van de grondleggers van Nemetschek Nederland BV, ir. M. de Jong, leert dat het juist deze eigenschappen van het pakket zijn die hem doen geloven dat zijn bureau, ondanks de sombere tijden die de bouw doormaakt, een goede toekomst heeft.

“Juist in deze tijd bestaat er bij architecten en bouwbedrijven een grote behoefte aan gereedschap waarmee men efficient en effectief kan werken” , meent hij. “Het verhaal dat de bouwopdracht in complexiteit toeneemt terwijl de marges waarbinnen men moet werken smaller worden, geldt nog steeds. En men kan deze uitdaging alleen aangaan wanneer men over kwalitatief hoogwaardige hulpmiddelen beschikt. Naar onze mening -en de ervaringen in Duitsland en de overige Europese landen waar Nemetschek ook vestigingen heeft bevestigen dit- is Allplan een dergelijk hulpmiddel. Niet alleen is de produktiesnelheid tweemaal zo hoog als die van bijvoorbeeld AutoCad, maar ook de gebruiksmogelijkheden zijn groter. Deze eigenschappen zijn zeer belangrijk, zeker wanneer men in ogenschouw neemt dat de Nederlandse bouw, nu de grenzen zijn weggevallen, ook nog moet concureren met de Europese markt.

Een produkt van het CADsysteem Allplan.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels