nieuws

Nebic automatiseert produktinformatie

bouwbreed Premium

Het Nederlands Bouwinformatie Centrum (Nebic) te Ede, een vereniging van 55 toeleverende bedrijven, heeft een electronische informatiebank opgericht, het Nebic-Netwerk.

De databank verkeert op het moment nog in een proeffase.

Een aantal potentiele Nebic-leden en een geselecteerde groep architecten heeft toegang tot een ‘demo, tegen een voor de vereniging kostenneutraal tarief. Het Nebic-Netwerk is nog niet voor iedereen toegankelijk.

De opzet is, dat de deelnemende toeleveranciers hun informatie zelf bij gaan houden.

Dat komt de actualiteit van de gegevens ten goede. Om het geheel overzichtelijk te houden, dienen de toeleveranciers de data volgens bepaalde regels aan te leveren. Het Nebic ontwikkelt daartoe een afspra kenstelsel. De wensen van de afnemers zullen daarbij centraal staan.

De informatie van het NebicNetwerk kan via de telefoonlijn worden ‘binnengehaald’.

Het gaat daarbij in hoofdzaak om gegevens over de toeleveranciers en hun produkten.

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om langs electronische weg hulpmiddelen zoals afbeeldingen, bestekteksten, details of calculatienormen aan te bieden. Het Nebic-Netwerk onderscheidt zich van andere databanken doordat de deelnemende bedrijven hun informatie zelf samenstellen. De nadruk ligt op de identiteit van de toeleverancier, de levertijden, garanties, logistieke diensten, nazorg en specialisaties.

Stand PV 109, t.o. Marijkehal

Reageer op dit artikel