nieuws

Natuursteenbranche bekijkt wao-reparatie

bouwbreed Premium

Werkgevers en werknemers in het natuursteenbedrijf gaan gezamenlijk het Sociaal Fonds Bouwnijverheid vragen de consequenties te onderzoeken van de wao-hiaten en die van de Wet Terugdringing Ziekteverzuim.

Als die consequenties bekend zijn, gaan de partijen weer verder met het cao-overleg. Het betreft de bouwbonden van FNV en CNV en de Algemene Nederlandse Bond van Natuursteenbedrijven.

Reageer op dit artikel