nieuws

Milieu centraal op congres

bouwbreed

‘Bouwen aan een beter milieu is de titel van het congres dat door de Stichting Nationaal Milieucentrum op woensdag 10 februari in de Utrechtse Jaarbeurs wordt gehouden.

Onderwerpen waarover diverse inleiders komen spreken zijn onder andere ‘Milieunormen en hergebruik in de bouw’ en ‘Is de Nederlandse markt voor groen bouwen innovatief voor Europa?’

Verder zal de Stichting Bouwresearch de mogelijkheden voor toeleveranciers aan de bouw om in te spelen op milieueisen nader toe te lichten. Vervolgens is het de beurt aan het Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en -ecologie om aan de hand van een case-study de aspecten van Milieuvriendelijk ontwerpen uiteen te zetten.

In het middagprogramma komt het onderwerp ‘Milieumaten’ aan de orde en wordt een aantal praktijkvoorbeelden die betrekking hebben op de concrete realisering van milieueisen in de bouw ter sprake gebracht.

Het congres begint om tien uur en wordt rond de klok van kwart over drie afgesloten waarna de deelnemers in de gelegenheid worden gesteld om de Bouwbeurs te bezoeken.

Inl.:Nationaal Milieucentrum, Zaagmolenlaan 4, Postbus 217, 3440 AE Woerden, tel. 0348026380.

Reageer op dit artikel