nieuws

MachineData: huur en verhuur via videotext

bouwbreed

De computer die zo langzamerhand overal wordt gehanteerd is ook de gebruiker van bouwmaterieel niet vreemd meer. Planning van inzet en logistieke en administratief financiele zaken met betrekking tot het machinematerieel, worden inmiddels geautomatiseerd verwerkt.

En ook in de machinewereld staan de ontwikkelingen op dit gebied niet stil. Sinds kort verschaft de computer antwoord op de vraag:waar is welke machine te huur? Opnieuw is een poging ondernomen te komen tot een centraal informatiepunt voor bouwmaterieel. MachineData moet deze reeds lang gekoesterde wens gaan realiseren.

De onlangs operationeel geworden databank ‘MachineData is een ontwikkeld op initiatief van vof Klieverik, vroeger werkzaam in de gww-sector.

Zoals elke bouwer kampte ook hij regelmatig met het probleem dat men voor een werk de noodzakelijke machine(s) miste. In het algemeen wordt dan een collega-aannemer gebeld om te horen of die de desbetreffende machine vrij heeft staan. Echter, deze werkwijze kost veel tijd en is derhalve niet bepaald efficient. De databank is dat wel. In plaats van al zijn collegas op te bellen, hoeft de aannemer die een machine zoekt, met zijn pC en modem, slechts een telefoonnummer te kiezen en in de databank te kijken naar het aanbod aan beschikbare machines.

Heeft hij zelf wat in de aanbieding, dan voert hij de desbetreffende gegevens hiervan eenvoudig even in en een goede kans dat even later naar de machine wordt gevraagd.

Direct Het idee van een databank waarin aanbieders en afnemers van materieel elkaar ‘treffen’ is niet nieuw. In de achterliggende jaren zijn al verschillende pogingen gedaan om te geraken tot een centrale databank voor beschikbaar materieel. Echter, de ontwikkelaars van MachineData hebben wel alle moeite gedaan om de drempel voor de gebruikers zo laag mogelijk te houden. De heer H. Hoek: “Wij zijn dan wellicht niet de eersten die met een dergelijke databank komen, maar het is niet zo dat de markt al gewend is aan deze gebruiksmogelijkheid van de computer. Wil je als ontwikkelaar de zaak echt van de grond tillen, dan moet je het gebruik ervan zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom is MachineData ook ontwikkeld op VideoText, het communicatiesysteem van de PTT dat bij heel veel modemgebruikers bekend is.”

Code-nummers Binnenkomen bij MachineData doet de aannemer door simpel een telefoonnummer (067400) te draaien en de databank op te roepen. Twee codenummers verschaffen hem de toegang en dan is het verder aan de gebruiker wat hij doet.

Hoek: “Wil hij materieel huren, dan bekijkt hij of er iemand is die het gevraagde aanbiedt, en noteert de gegevens van de aanbieder; wil hij materieel verhuren, dan voert hij de gegevens in. Er is dus niemand die als intermediair het contact tussen huurder en verhuurder verzorgt. Beide partijen communiceren direct met elkaar.” Volgens Hoek is dit laatste kenmerk heel belangrijk om de acceptatie van de databank werkelijk te laten functioneren. “Het is onze doelstelling om met MachineData geheel Nederland te bedienen en dat kan ook makkelijk. Een telefoontje is sneller gemaakt dan de lange zoektocht die men anders moet ondernemen om de gewenste machine te vinden respectievelijk te verhuren. Het gaat er nu om dat de bouwer ons telefoonnummer weet te vinden.”

Reageer op dit artikel