nieuws

Maastricht wil erfpachtregeling veranderen

bouwbreed

De gemeente Maastricht ervaart dat erfpacht van bouwgronden niet aantrekkelijk is voor beleggers. B en W gaan na of beperking van erfpacht mogelijk is. Het college ervaart dat het dwingend opleggen van erfpacht het particuliere initiatief kopschuw maakt. En dat heeft weer tengevolge dat bouw- en beleggingsobjecten niet doorgaan. B en W zijn voorstanders alleen nog erfpacht te bedingen wanneer het gaat om belangrijke objecten en specifieke locaties. Voor andere bouwgronden geldt bij uitgifte de keuze tussen erfpacht of verkoop. Erfpacht blijft gehandhaafd voor woningbouw in de sociale huursektor.

Maastricht heeft omtrent de erfpachtregeling een discussienota in voorbereiding die in april in de gemeenteraad behandeld wordt.

Reageer op dit artikel