nieuws

LPG drijft partijen uiteen

bouwbreed

In de discussie over het bouwplan Waterfront Breskens heeft zich nu ook de Stichting Natuur en Milieu gemengd.

Het bouwen van een aantal appartementen bij de jachthaven van Breskens en de verbetering daarvan (zie foto) is inmiddels tot in Den Haag onderwerp van discussie. Net als milieu-minister Hans Alders en de Inspecteur Milieuhygiene Zeeland is Lucas Reijnders van Stichting Natuur en Milieu tegen bebouwing langs de Westerschelde.

“De recente serie rampen met vliegtuigen en tankers drukt ons allen nog eens met de neus op het feit dat onvoldoende aandacht voor veiligheid een onbetaalbare prijs heeft. De gemeente en de provincie houden er een andere mening op na. De lokale ontwikkelaar Port Scaldis heeft van beide bestuurslagen toestemmming gekregen voor de ontwikkeling van een buitendijkse project van f.60 tot f.70 miljoen. Natuur en Milieu vindt deze houding onbegrijpelijk. “Dat lokale en provinciale overheden die over een redelijk alternatief beschikken, die dit niet willen zien, beschouwen wij als een blamage voor deze overheden waarmee de rijksoverheid geen vrede mag hebben.”

Foto:Wim Riemens

Reageer op dit artikel