nieuws

Landschapsarchitecten doen voorstel binnenstad Tilburg

bouwbreed

De landschapsarchitecten Buys & van der Vliet te ’s Hertogenbosch hebben een conceptplan opgesteld voor de inrichting van de binnenstad van Tilburg. Dit ‘groene structuurplan’ omvat ondermeer boulevards, meubilair, parken en pleinen.

Ing. B. van der Vliet en ir. Frank Meijer van Buys & van der Vliet spraken tijdens het kleur- en designsymposium van de Bond van Fabrikanten van Betonprodukten in Nederland (BFBN). Zij benadrukten dat het om een concept gaat, dat nog niet door de betrokke nen is behandeld. “De situatie in Tilburg is exact te vergelijken met die in Eindhoven” , aldus Van der Vliet in gesprek met Cobouw. Het plan voor de binnenstad van Eindhoven is inmiddels gereed. “Het gaat om een verzameling dorpjes en de vraag is:hoe krijg je ze aan elkaar? In Eindhoven hebben we met de bestrating getracht een integraal beeld te geven.

De winkeliers zijn daar nu druk bezig om de gevels op het peil van de bestrating te brengen. In Tilburg is er evenals in Eindhoven sprake van een opdracht van de gemeente.”

Filosofie

De landschapsarchitecten hebben een uitgesproken filosofie.

“Alles moet vanuit de landschapsarchitectuur geinitieerd worden” , aldus Van der Vliet.

“Zo zijn we bezig met de gezichtsbepaling van de multinational Akzo, naar binnen en naar buiten, in Arnhem. Een andere opdracht is de inrichting van een industriepark te Moerdijk van 2600 ha.”

Meijer: “Wij hebben plezier in het maken van een realiseerbare visie. Tilburg volgt op een stuk of zeven kleinere binnensteden en winkeliersgebieden.

We hebben ook gewerkt aan de route van het station naar de kantoren van Aegon te Leeuwarden.”

Tijdens de bijeenkomst lieten Van der Vliet en Meijer ondermeer de betonnen geluidsschermen langs de A2 tussen ’s Hertogenbosch en Eindhoven zien. “Men wilde van het ad hoc ontwerpen van geluidsschermen af. Wij hebben integratie bereikt door cirkelvormige schermen, omdat de cirkelvorm altijd dominant is ten opzicht van de hoogte.”

Reageer op dit artikel