nieuws

Kokhuis verweert zich tegen kritiek op rijk

bouwbreed Premium

“De terugtredende rol van de overheid op gebied van de stadsvernieuwing heeft niets van doen met uitverkoop van de volkshuisvesting, maar met een andere ordening daarvan:overdragen van taken, bevoegdheden en budgetten aan andere bestuurslagen en het zelfstandig maken van de sociale huursector.”

Zo verweerde directeur-generaal voor de volkshuisvesting mr. L. H. Kokhuis van het ministerie van VROM zich op de Bouwbeurs in Utrecht tegen de kritiek op het beleid van de rijksoverheid met betrekking tot stadsvernieuwing en stedelijke vernieuwing.

Kokhuis concludeerde dat de primaire verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van de steden toehoort aan gemeenten, particulieren, huurders etc.: “Men zit dan ook niet meer te wachten op een dominante sturing vanuit Den Haag. De rijksoverheid is op dit gebied geen bovenmeester meer. En dat is effe wennen voor sommigen.”

Reageer op dit artikel