nieuws

Kloof tussen bedrijfsleven en universiteit wordt kleiner

bouwbreed Premium

De kloof tussen het bouwbedrijfsleven en de technische universiteiten wordt steeds kleiner. Dat blijkt onder meer uit het succes van het Universitair Centrum voor Bouwproduktie te Eindhoven. Dat zei prof. ir. G.J. Maas op de themabijeenkomst ‘Het bouwproces in ontwikkeling’ van de Betonvereniging in de Jaarbeurs te Utrecht.

Maas ging in op de veranderingen, die hij in het bouwproces waarneemt. “Tot nog toe wordt sterk in structuren gedacht. Dat leidt tot rollen, patronen en verantwoordelijkheden, hetgeen beperkingen met zich meebrengt en daardoor remmend werkt” , aldus Maas.

Hij vindt, dat het beter is de bouw te zien als een black box, waar veel naar binnen gaat en waar een bouwprodukt uit komt. “Het is goed als de bouwpartners zich wat vrijer op gaan stellen, los van het denken in rollenpatronen.” In gesprek met Cobouw gaf Maas als voorbeeld, dat men bij een bepaalde constructie, zoals een brug, niet te snel moet denken aan een bepaalde brug. “Dat is een fuik, het gevolg is een indamming van de creativiteit.

Men volgt te gemakkelijk dezelfde patronen.”

Vernieuwing

Volgens Maas is het nodig de vernieuwing te richten op waar het geld aan uitgegeven wordt:uitvoering en materiaal. Over het losmaken uit het denken in patronen zei hij: “We leven in een maatschappij waarin mensen hun eigen weg gaan. Dat mag je in de bouw ook doen, je af en toe eens een andere rol aanmeten. Een voordeel van het informatietijdperk is, dat de informatie niet meer in een lijn van bouwpartner naar bouwpartner gaat, maar dat alle informatie gemengd voor iedereen beschikbaar is. Daardoor is het meer haalbaar om van de bestaande patronen af te wijken en vernieuwingen in de bouw door te voeren.”

Maas is sinds twee jaar hoogleraar aan de Universiteit te Eindhoven. Op dezelfde dag, dat hij zijn hoogleraarschap aanvaardde, werd het UCB opgericht. Het UCB is een samenwerkingsverband van een aantal aannemersbedrijven, projectontwikkelaars, installatie- en communicatiebedrijven en de Technische Universiteit Eindhoven.

Na Maas spraken ing. J. Holthuis van de Stichting Betoncentrum Noord Nederland, ing. P. Breek van HBW, ir.

A.G.M. van Paassen van VBI te Huissen, ing. H.W. Moerman van Gebr. Haverkort Exploitatie Mij. BV en prof. ir.

Ch.J. Vos van Delta Marine Consultants. Holthuis ging in op de veranderingen in de betonmortelindustrie, onder an dere op het gebied van technische kennis en materiaalmogelijkheden.

Breek behandelde de vernieuwing door automatisering van het bekistingsproces. De bekistingsfabriek van HBW werkt met het programma Cadkist, met een on-line verbinding naar de bouwplaats.

De informatie is in elk stadium overdraagbaar, van werkvoorbereiding naar produktie en van produktie naar de uitvoering.

Filosofie

Van Paassen sprak over prefabricage. Hij noemde prefabricage “een filosofie, niet alleen van toepassing op het bouwdeel, maar een onmisbaar element in het bouwproces.” Hij wees op het belang van bedrijfsongebonden informatie voor alle bouwparticipanten.

Daarmee sloot hij aan op de toespraak van Maas. “Het is zonde om de kennis uit de prefabricage-branche niet te gebruiken voor de optimalisatie van het bouwproces” , besloot Van Paassen.

Moerman brak een lans voor kwaliteitszorg in het bouwproces. “Slechte ervaringen met kwaliteitszorg in de bouw zijn veroorzaakt door een gebrek aan ervaring en visie van opdrachtgevers en opdrachtnemers” , zei Moerman. “Ik kan de weerstand tegen kwaliteitszorg niet in twintig minuten wegnemen, maar het is wel een absolute voorwaarde om iets te bereiken.”

Scholing

De laatste spreker, Vos, bekeek de veranderingen in het bouwproces vanuit de optiek van de scholing. “Er valt aan te tonen, dat er met onvoldoende integrale visie onderwijs wordt gegeven in de bouw” , aldus Vos. “Ook is het duidelijk dat nog niet zorgvuldig genoeg nagegaan wordt welk verbeteringspotentieel in de kwaliteit van de arbeid en het produkt aanwezig is. Er is kennelijk te weinig besef dat concurrentie van buitenlanders en andere bedrijfstakken gereed staat om een aanval in te zetten. Er is een bezinning nodig op de behoefte aan aanpassingen op scholing en bijscholing in het bouwen. Er moet daardoor een nieuwe attitude ontstaan, waardoor de bouw zich integraal richt op het haar toevertrouwde proces, met effectief opgeleide mensen.”

Reageer op dit artikel