nieuws

Ja, Carel Weeber was al verbaasd geweest dat een …

bouwbreed

Ja, Carel Weeber was al verbaasd geweest dat een behoudende club als de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) uitgerekend hem had gevraagd de scepter te komen zwaaien. “Ik sta toch niet bepaald bekend om mijn behoedzaam manoeuvreren” , zo zegt hij in een interview met HP/ De Tijd. In architectuurkringen wordt de keuze voor Weeber echter gezien als iets dat wel eens de redding zou ke zijn van de bijna aan zijn eigen respectabiliteit overleden BNA. Het grootste ‘manco van de in 1842 opgerichte organisatie is immers het feit dat ze de laatste jaren de aansluiting met de jongere generatie heeft gemist, aldus het blad.

D66-Kamerlid Dick Tommel wordt in Vrij Nederland aan het woord gelaten over Dasa en Fokker. Minister Andriessen heeft zich te veel door anti-Duitse sentimenten laten leiden, zo vindt hij. Het kamerlid beschouwt zichzelf als ‘de verdediger bij uitstek’ van de deal tussen de twee vliegtuigenbouwers. Hij verwijt de minister van economische zaken onprofessioneel gedrag: “Fokker stond op de rand van het faillissement en hij onderhandelde maar door.” De vertegenwoordiger van de partij die meestal niets over economie te melden heeft rekent bikkelhard af met een oud-ondernemer die als minister het bedrijfsleven over zich heen kreeg.

“De ommuurde suburbs van Johannesburg zijn niet meer het veilige bastion waarbinnen de toekomst was geplaveid.

Jonge blanken vrezen het ‘Nieuwe Zuid-Afrika, zelfs de dertigers die ooit fervent de apartheid bestreden. De hartelozen vertrekken, de pessimisten blijven, de twijfelaars komen terug, maar altijd is er de nachtmerrie van Die Swart Gevaar.” In het midden van de jaren tachtig maakte ZuidAfrika volgens Elsevier de laatste grote uittocht van blanken mee. Op dit moment wil ruim een kwart van de hoog opgeleide Engelstalige blanken het land verlaten. Als reden wordt onder meer de slechte economische toestand genoemd waarin een wijd verspreide corruptie heerst, de belasting schrikbarend hoog ligt, nauwelijks aan investeringen wordt gedaan, de inflatie stijgt en monopolies ontstaan. De apartheid maakte het land voor ongeacht welke blanke tot een paradijs. En dat staat nu op het punt van instorten waardoor Zuid-Afrika Afrikaans wordt en eigenlijk geen plaats meer biedt aan blanken.

Angst bestaat er vooral voor het groeiende bestand niet of nauwelijks opgeleide zwarte werklozen. Angst bestaat ook voor het voorspelde onvermogen van de regering om te voorkomen dat blank en zwart uit elkaar drijven, wat weer de basis kan leggen voor uitermate reactionaire tendenzen over en weer.

“Levensgevaarlijke kerels, blunders, jaknikkers, lichtgewichten en oververzadiging:de oorzaken van de problemen bij sommige grote bedrijven zijn velerlei.” P. Lakeman van de Stichting onderzoek bedrijfsinformatie wijt in Hervormd Nederland de malaise aan de economische teruggang die zich in het begin van de jaren tachtig voor het laatst voordeed. Mensen zijn na een periode van hoogconjunctuur er volgens hem niet meer aan gewend dat het ook nog anders kan gaan. Het industriebeleid van de overheid zou er volgens hem vooral toe moeten leiden dat het onderwijs beter aansluit op de praktijk. Emeritushoogleraar economie dr. H. de Jong van de Universiteit van Amsterdam meent dat Nederland over het slechtst denkbare systeem beschikt:de kapitaalmarkt bestaat maar wordt beheerst door beschermingsconstructies. Die zorgen ervoor dat een falend management kan blijven zitten. In Duitsland en Groot-Brittanie bijvoorbeeld regeren de concerns met de huisbankiers. Oud-PvdaKamerlid en directeur van de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij A. van der Hek stelt daarentegen dat het management weinig steun krijgt van de raad van commissarissen en van de aandeelhouders. Volgens hem laat de oorzaak van de problemen bij onder meer Daf, Fokker en Nedcar zich vrij eenvoudig samenvatten met ‘overcapaciteit’. De bedrijven blijken te klein om het hoofd te ke bieden aan de omslag op de markt.

“Slechts een man kan het dreigende verkeersinfarct nog voorkomen: Gunther Krause.

Hij is er vast van overtuigd dat hij 30 jaar verwaarloosde Westduitse verkeerspolitiek kan oplossen.” Volgens Der Spiegel wil hij tot aan 2010 zon DM500 miljard in ’s lands infrastructuur investeren waarbij het dan vooral gaat om de aanleg van autosnelwegen in het oosten van het land. Gebruikers van personenwagens moeten daarvoor met elkaar ruim DM8 miljard betalen.

Voor exploitanten van vrachtwagens en bussen beloopt de totale rekening DM1,4 miljard tot DM1,8 miljard. In de afgelopen 30 jaar investeerde de Westduitse staat ongeveer DM650 miljard in het wegenbestand en ontving daarvoor van de gebruikers pakweg DM550 miljard. Allerwegen klinkt in Duitsland de kritiek dat autorijden welbeschouwd veel te goedkoop is. Krause wil de groei van het verkeer niet beperken maar door middel van nieuwe voorzieningen in betere banen leiden. Het invoeren van het reeds veelbesproken vignet moet in elk geval een deel van de benodigde kosten opleveren. Een verhoging van de accijns op brandstof levert volgens Krause weinig op omdat bijvoorbeeld vrachtwagens met een tankinhoud van soms 800 liter zonder bij te tanken in Duitsland zonder te betalen van het Duitse wegennet gebruik ke maken.

Reageer op dit artikel