nieuws

Internationale groep bekijkt binnenstadsplannen Dordrecht

bouwbreed

De International Society of City and Regional Planners (Isocarp) buigt zich onder meer over de plannen voor de herontwikkeling van het Statenplein in Dordrecht. Deze internationale organisatie doet dat op verzoek van de gemeentelijke dienst Stadsontwikkeling. De bespreking van het genoemde plan en andere plannen gebeurt tijdens de bestuursvergadering die Isocarp in Dordrecht houdt.

Isocarp houdt zich volgens directeur ir. H. Struben van de Dordtse dienst Stadsontwikkeling vooral bezig met de ontwikkeling van binnensteden.

In het geval van Dordrecht bestudeert de organisatie naast het plan dat architect G. Daan voor het Statenplein maakte de herinrichting van de Spuiboulevard, de ontwikkeling van het Beverwijcksplein en de herontwikkeling van het stationsgebied. Aan de orde komt ook de verbetering van de toeristische infrastructuur. Het ministerie van Economische Zaken zag eerder in deze sector een belangrijke economi sche ontwikkeling voor Dord–recht. De gemeente dient de benodigde investeringen zelf bijeen te brengen maar kan die aanvullen met een EZ-bijdrage van f.3,5 miljoen. De besteding van dit geld moet voor 1994 gebeuren. Dordrecht denkt voor de besteding onder meer aan de verbetering van de openbare ruimte.

Buitenwijken

De aandacht voor de binnenstad gaat volgens Struben niet ten koste van die voor de buitenwijken. In de afgelopen tijd bracht de gemeente buiten het centrum een fors aantal activiteiten op gang. Eerder viel het besluit de wijk Stadspolders uit te breiden met ruim 2500 woningen. Een groot deel van de nieuwe voorraad zal uit laagbouw bestaan. Onder toezicht van architect Rijnboudt moeten Mabon en Volker binnenkort het plan Groenoevers vorm geven. Te denken valt ook aan Amstelwijk-Oost waar Wilma met Heijmans 350 woningen in de vrije sector bouwt. De bouw van 4000 tot 5000 woningen kan plaatsvinden op de Vinex-locatie Buitenstad.

De structuurvisie van Dord–recht geeft voorts de aanleg van ruim 1100 hectare groengebied aan. Het gaat hierbij om een recreatieve zone die uitloopt in de Biesbosch.

Dordrecht wil jaarlijks zon 10000 vierkante meter vloerruimte toevoegen aan de kantorenmarkt. Deze gematigde uitbreiding voorkomt volgens Struben het ontstaan van leegstand.

De markt toont nog steeds behoefte aan kantoorruimte. Het kantorenbeleid kreeg rond het midden van de jaren tachtig vorm toen de vraag naar dergelijke ruimte op een dieptepunt stond. De bouw van kantoorruimte nabij het station leverde aanvankelijk problemen op. Die hielden verband met het transport van chloorwagons die voor het vervoer naar de ontvanger de hoofdbaan kruisen.

Bij de opzet van het plan volgde de gemeente artikel 19 WRO. Pas bij het verlenen van de bouwvergunning tekenden de Inspectie Volksgezondheid en de NS bezwaar aan. Onderzoek naar het zogeheten groepsrisico van de chloortransporten toonde aan dat de eventuele gevaren binnen de normen bleven. Problemen rezen voorts rond het transport van ethyleenoxide dat mogelijkerwijs Dordrecht zou ke passeren. Fabrikant Shell Moerdijk liet daarop weten de desbetreffende wagons recht streeks af te voeren. Een dergelijk transport door het stedelijke gebied is volgens de NS na 1995 helemaal niet meer aan de orde omdat de treinen dan een oprit naar de nieuwe spoorbrug moeten passeren.

Deze oprit valt echter te steil uit voor de beladen treinen.

Randstadspoor

Het spoorwegemplacement blijft volgens Struben een obstakel in het stedelijke gebied van Dordrecht. Mede daardoor neemt de belangstelling voor een alternatieve locatie toe. De ontwikkeling daarvan zou ke samenvallen met de aanleg van het zogeheten Randstadspoor. Bij het laatste gaat het om een spoorverbinding tussen Leiden en Dordrecht.

In het verlengde van deze spoorwerken ligt de verdere ontwikkeling van de Handelskade. De voorgenomen spoorverdubbeling krijgt een beperktere vorm dan aanvankelijk gepland. Om de bereikbaarheid te verbeteren komt er nabij de Dubbeldamseweg een ongelijkvloerse kruising voor het langzame verkeer. Als gevolg daarvan noemt Struben de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de Laan der Verenigde Naties noodzakelijk.

Reageer op dit artikel