nieuws

Hotelschandaal in Aruba met veel mist omgeven

bouwbreed

De landsadvocaat mr. Brant D. Wubs noemt de hotelbouw op Aruba door de Italiaanse aannemers een blackbox. Niemand weet waar het geld is gebleven. Wel staat vast dat Aruba moet bloeden voor het duistere spel waar straks een klein miljard gulden in om is gegaan. Ook Nederland krijgt de rekening gepresenteerd. Binnenkort zal de regering de Tweede Kamer inlichten over de financiele afwikkeling van het hotelfiasco. Zal eindelijk openheid van zaken worden gegeven? In Italie is de belangrijkste aannemer gearresteerd en bij de betrokken verzekeringsbank wordt een justitieel onderzoek ingesteld.

Naar Siciliaanse traditie noemen de Italianen de gewoonte om te zwijgen Omerta (letterlijk ‘mannelijkheid’). In Nederland kan men er ook wat van.

De landsadvocaat is, zoals hij zegt, “door de Nederlandse regering als juridisch adviseur aan de Arubaanse regering ter beschikking gesteld voor de civielrechtelijke aspecten” . Over de strafrechtelijke kant van de zaak houdt hij zijn kiezen stijf op elkaar. Het Kabinet voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken (KABNA), bij monde van de persvoorlichter, wil niet praten over wat er in het verleden is gebeurd.

“Dat valt onder de verantoordelijkheid van de Arubaanse regering.” En de secretaris van de Nederlandse Investeringsbank (NIB) die miljoenen guldens in het geldverslindende po heeft gestopt, gooit snel de deur dicht. “Voor vragen moet u bij de syndicaatleider in Dresden zijn.” Vanwaar toch al die mannelijkheid?

Aruba, dat na lange politieke strijd met Willemstad en Den Haag in 1986 een ‘status aparte wist te verwerven, is door het afgeven van garanties voor de hotelbouw door Italiaanse aannemers in grote financiele problemen geraakt. Vorig jaar vermeldde de begroting een overschot van f.25 miljoen maar de kredietgaranties voor de hotelbouw hangen Aruba als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Met toestemming van oud-minister van Antilliaanse en Arubaanse Zaken De Koning, wendde Aruba zich eind jaren ’80 tot de Italiaanse exportbank Sace en stelde zich voor 370 miljoen gulden garant voor het realiseren van drie hotels.

Nooit bereikt Met de bouw van Eagle Beach Hotel (248 kamers), het Beta Hotel (462 kamers) en Plantation Bay Hotel (420 kamers) moest de hotelcapaciteit tot 6300 kamers worden uitgebreid. Dit doel is echter nooit bereikt. In 1990 zou het bedrijf Sicel, verantwoordelijk voor de bouw van de eerste twee hotels, failliet zijn gegaan. In het voorjaar van 1991 komt het werk bij Plantation Bay stil te liggen omdat het Italiaanse bedrijf CMF sud uit Livorno volgens directeur Dolcini “het contract op andere wijze interpreteert dan de opdrachtgever” .

Anno 1993 staan op Aruba drie half afgemaakte bouwvallen. Op Beta en Eagle Beach rust een lening van circa 250 miljoen gulden. Dit bedrag is in het verleden betaald voor beide karkassen. Plantation-bay Hotel kan met een nieuwe financiele injectie van circa f.80 miljoen worden afgebouwd.

Hiervoor is CMF nog in de markt.

Onschuldig Volgens Aruba draagt Nederland medeverantwoordelijkheid voor de garanties op grond van het statuut voor het koninkrijk. De Nederlandse regering wast echter haar handen in onschuld. “Voor de in het verleden afgegeven garanties draagt Nederland geen medeverantwoordelijkheid.

Aruba staat garant. De rijksministerraad heeft destijds gemeend de instemming, op grond van artikel 29 van het Statuut, niet te moeten onthouden. Uit buitenlands-politieke overwegingen, het voornaamste criterium bij de toetsing, bestonden geen bezwaren tegen het aangaan of garanderen van lening in het land Aruba. Inhoudelijk-financiele toetsing door de Koninkrijksregering had niet plaats. Dat werd niet in overeenstemming met het Statuut geacht.” Nederland mag dan geen verantwoordelijk willen dragen, het is wel bereid Aruba bij te staan. Onder strikte voorwaarden wil de Nederlandse regering een lening van circa f.80 miljoen garanderen voor de afbouw van Plantation Bay. Van dit bedrag zal f.10 miljoen worden gebruikt voor het te verwachten financieringstekort. het Nederlandse voorstel houdt tevens in dat Aruba moet opdraaien voor de lasten van de leningen van de andere hotels. Dit komt neer op ongeveer een half miljard gulden (15 jaar lang 20 miljoen dollar). Uit een niet-openbaar rapport van de Nederlandse Participatie Maatschappij voor de Nederlandse Antillen (NPMNA) blijkt dat deze hotels rijp zijn voor de sloop.

Naast dit rapport is er nog een andere geheim werkstuk.

Onder leiding van de Nederlandse ex-premier Biesheuvel heeft een commissie de problematiek eind 1991 onderzocht.

Het rapport is vertrouwelijk behandeld door de Tweede Kamer.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels