nieuws

Grensbewoners verzekeren zich voor wao bij Duits bedrijf

bouwbreed

Honderden Nederlanders in het grensgebied bij Winterswijk hebben zich bij een Duitse verzekeringsmaatschappij bijverzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Gebleken is dat een Duitse wao-verzekering aanzienlijk goedkoper is, terwijl de uitkeringsvoorwaarden veel gunstiger zijn dan in Nederland.

De mogelijkheid om tegen een veel lagere prijs een Duitse verzekering af te sluiten, is ontdekt door een assurantiekantoor in Winterswijk. Dit heeft vastgesteld dat het verschil in premie 50 procent kan bedragen. Om het afsluiten van Duitse verzekeringen voor Nederlanders mogelijk te maken, is inmiddels in een Duits grensplaatsje een bijkantoor geopend. Duitse verzekeraars mogen namelijk volgens de wet niet zelf actief de Nederlandse markt op. Overigens kan iedereen in Nederland gebruik maken van zon verzekering.

Reageer op dit artikel