nieuws

Gemeentelijk milieubeleid komt onder vuur

bouwbreed Premium

Vervroegd overhevelen van milieugelden naar het Gemeentefonds kan nadelen opleveren voor de uitvoering van het milieubeleid door de gemeenten. Dat staat in het interimadvies van de Adviescommissie evaluatie ontwikkeling gemeentelijk milieubeleid.

Overheveling van milieugelden gebeurt op grond van de voorgenomen decentralisatie.

Volgens de commissie zijn 1993 en 1994 belangrijke jaren voor het gemeentelijke milieubeleid. In de voorgaande jaren bleek dit beleid aanzienlijk trager dan verwacht van de grond te komen. In de komende twee jaar moet blijken of de gemeenten erin slagen om op 1 januari 1995 volgens plan de gevraagde taken uit te voeren.

Vervroegde decentralisatie verstoort de gang van zaken en levert financiele onzekerheid op. Vooral de intergemeentelijke samenwerking kan daardoor in het gedrang komen. Als gevolg daarvan ke tot op heden gerealiseerde verbeteringen in het gemeentelijke milieubeleid teniet gaan. In elk geval zullen de ontwikkelingen niet leiden tot de nagetreefde uitvoering. In de loop van dit jaar verschijnt het eindadvies van de commissie.

Reageer op dit artikel