nieuws

FGH Bank voorspelt een moeilijk jaar voor poontwikkelaars

bouwbreed Premium

Projectontwikkelaars lopen dit jaar zware averij op.

Vooral de sterk onder druk staande kantorensector vormt een molensteen voor deze beroepsgroep. Daarnaast eist de toenemende leegstand en stagnerende afzet naar eindbeleggers hun tol.

“Het is onze verwachting dat ook in de bedrijsruimtensector het stagnerende marktbeeld in 1993 zal aanhouden, hetgeen ook zijn weerslag zal hebben op de huurprijzen.”

Deze verontrusterende ontwikkelingen staan in de Jaarbeschouwing 1992 van Friesch Groningsche Hypotheekbank (FGH). Dit povere verslag is de voorbode van het jaarbericht dat begin mei zal verschijnen.

Het verhaal heeft slechts betrekking op de vastgoedmarkt en rept met geen woord over de belastingclaim van tientallen miljoen guldens, die het ministerie van Financien in de laatste week van december 1992 bij het bedrijf heeft gede poneerd.

FGH Bank is niet alleen somber gestemd over de kantoren- en bedrijfsruimtensectoren.

Het winkelsegment zal dit jaar opnieuw de druk ondervinden van de

wikkelingen in de detailhandel. “Verder vertoont deze markt tekenen van verzadiging’. Een lichtpunt vormt de woningmarkt. De vrije sectorwoningen zullen zich dit jaar volgens de FGH Bank goed ontwikkelen.

Herstel door Vinex Het herstel van de verziekte vastgoedmarkt moet uit de hoek van politiek Den Haag komen. De eerst omstreden Vierde Nota Extra (Vinex) van VROM wordt nu gezien als de helende dokter. FGH Bank: “Vinex dwingt onder meer tot betere spreiding van de activiteiten over de verschillende vastgoedmarkt-sectoren. Het maakt zo een einde aan de roofbouw, die door marktpartijen successievelijk op elke in de belangstelling staande sector wordt gepleegd. Tevens zou hiermee een halt worden toegeroepen aan de concurrentieslag die gemeenten onderling leveren bij het aantrekken van bedrijvigheid.”

In het verslag wordt ook een stukje gewijd aan het imago van de vastgoedsector. De FGH Bank betreurt de vele perikelen rond enkele beursgenoteerde vastgoedfondsen. “Het wordt tijd daadwerkelijk te trachten deze ontwikkeling ten positieve te keren en ons gemeenschappelijk werkterrein dat imago te geven, dat past bij zijn maatschappelijke betekenis.”

Reageer op dit artikel