nieuws

Espeq Heerhugowaard eerste opleidingsbedrijf met OR

bouwbreed Premium

Espeq opleidingsbedrijven bouw/hout in Heerhugowaard heeft als eerste samenwerkingsverband in de bouw een ondernemingsraad geinstalleerd. Onlangs togen hiertoe 323 van de bijna 400 personeelsleden naar de stembus.

Gerard Vlaar De zevenkoppige ondernemingsraad van Espeq.

Binnen de vakopleiding voor de bouw is dit nog niet eerder vertoond. Aangezien het hier gaat om een samenwerkingsverband van bouwbedrijven en timmerfabrieken zijn namelijk vijf van de zeven gekozen orleden leerlingen die via het leerlingstelsel nog midden in de vakopleiding zitten. De twee overige leden zijn instructeurs, in dienst van het samenwerkingsverband. Desondanks bezit deze vorm van leerlingenmedezeggenschap de volledige wettelijke status.

In een toespraak bij de installatie van de ondernemingsraad zei Espeq-directeur S. de Smeth het hoog tijd te vinden dat de leerlingen zelf eens aan het woord worden gelaten. “We hebben ze in de toekomst hard nodig dus we moeten zuinig op ze zijn.”

Hij voegde eraan toe dat de leer- en arbeidsomstandigheden voor jongeren in de bouw nog volop ke en moeten worden verbeterd. Eens temeer om in de toekomst in voldoende mate in de behoefte aan goede vaklieden te ke voorzien. “Nu voor de toekomst van samenwerkingsverbanden de instroom en voorop leiding van nieuwe toetreders in de gezamenlijke opleidingscentra goed geregeld is mogen we geen onnodige voortijdige uitval accepteren door een .

tal onvolkomenheden in de opleiding. Of, zoals nu dreigt, een minder rooskleurige conjunctuur.”

Namens de bouwbond CNV betoogde R. Algra dat de instelling van een ondernemingsraad bij Ezpeq als belangrijke voorloper gezien kan worden voor de andere 55 samenwerkingsverbanden. “De gedachte dat een bedrijf een or hoort te hebben moet gewoon gaan worden.”

Districtsbestuurder F. Kokke van de bouwbond FNV voegde hieraan toe dat opleiden een kwestie is van beleid binnen het bedrijf. Een van de vele middelen die daarvoor ter beschikking staan is volgens Kokke het voortraject.

De net aangestelde or-voorzitter Peter Tilet (19) formuleerde de doelstelling van de or als het kritisch bekijken en verbeteren van bijvoorbeeld hiaten in de opleiding of zaken als ziekteverzuim.

Betrokkenheid De Vereniging van samenwerkingsverbanden in Nederland (Vesan) is niet bijzonder en thousiast over de installatie van de eerste or. “Je kunt je niet verzetten tegen een wettelijke regeling, maar je kunt je echter wel afvragen of zoiets wel zinvol is. De leerlingen van het samenwerkingsverband werken op steeds verschillende plaatsen. De betrokkenheid is daardoor vrij klein. Daarnaast is de continuiteit binnen zon or ver te zoeken. Aangezien men pas een jaar na de indiensttreding mag plaatsnemen in een ondernemingsraad zal de gemiddelde leerling niet langer dan een jaar in de or zitting ke hebben. De meesten zwaaien immers na de tweeja rige primaire opleiding af.”

In het geval van Espeq, zo laat de woordvoerder weten, is het een wat ander verhaal. “In Heerhugowaard kent men een vrij grote staf van medewerkers. De continuiteit zal hierdoor wel gewaarborgd zijn.”

Bij de overige samenwerkingsverbanden ziet de Vesan echter meer in een ‘leerlingenoverleg’ dan in de installatie van een heuse or.

Reageer op dit artikel