nieuws

Energiebesparing loont in industriele bouw

bouwbreed

Dat energiebesparing behalve in de woningbouw ook zeker loont in industriele gebouwen blijkt uit de resultaten van de tweede ronde van de subsidieregeling in de brochure “Tenders Industriele Energiebesparing” . In veel gevallen leidt ze tot lagere produktiekosten.

Novem, de Nederlandse maatschappij voor energie en milieu BV te Apeldoorn heeft medio 1991 wederom bedrijven uitgenodigd aan dit energiebesparingsonderzoek mee te doen.

De ‘Call for Tenders’ heeft 62 subsidieovereenkomsten opgeleverd. In totaal is voor f.25,2 miljoen aan subsidies vastgelegd. Daar staat echter een investering van het bedrijfsleven van f.100 miljoen tegenover.

Met de uitvoering van de poen is een energiebesparing voorzien van 175 miljoen m3 aardgas. Uitgaande van een gasprijs van 25 cent per m3 komt dit neer op een kostenbe sparing van f.43,5 miljoen. De vasstelling dat de projecten rendabel zijn voor wat betreft de energiebesparing is dus gerechtvaardigd.

Kennis belangrijk “De subsidiering is overigens niet alleen gericht op de directe stimulering van energiebesparing. De overdracht van kennis is zeker zo belangrijk” , aldus Novem.

Door poen aldus door te lichten komen nieuwe inzichten met betrekking tot het toepassen van technieken en aanpassing van processen aan het licht. Ook volgt daaruit een beter energiemanagement.

Evenals na de eerste tenderronde neergelegd in de Tenderbrochure 1990 zijn de resultaten van de energiebesparende maatregelen opgenomen in deze tweede brochure 1991.

Ze is voor iedereen, die belang heeft bij of stelt in de energiehuishouding van industriele poen.

De brochure is te bestellen bij Novem BV te Apeldoorn, telefoon 055-277840, fax 055224315.

Reageer op dit artikel