nieuws

Eigenaren ondergrondse tanks moeten bijdragen in saneringskosten

bouwbreed

Het ministerie van VROM gaat van eigenaren van ondergrondse tanks garanties verlangen voor de kosten van het opruimen van eventuele bodemverontreiniging. Dat kan volgens het ministerie door het sluiten van een verzekering.

De garantie is een van de voorschriften in het Besluit ‘Opslaan in ondergrondse tanks’, een Algemene Maatregel van Bestuur, gebaseerd op de Wet Milieubeheer en de Wet bodembescherming, die op 1 maart van kracht wordt.

Behalve de zekerstelling schrijft het besluit een regelmatige controle van de ondergrondse tanks en bodemonderzoek voor. Het betreft onder meer de opslag van vloeibare brandstoffen als benzine, diesel en huisbrandolie en afgewerkte olie.

Regeling Het besluit treft niet de tankstations. Daarvoor is een aparte regeling voor de tankstations in de maak.

Het ministerie schat dat bedrij ven ongeveer 75000 tanks in gebruik hebben en particulieren ongeveer 20000. De bedrijven krijgen twee jaar de tijd om te voldoen aan de eisen, particulieren drie jaar.

Tanks die niet meer in gebruik zijn moeten van het ministerie binnen vijf jaar worden schoongemaakt. Daarna moeten zij onklaar worden gemaakt of worden verwijderd.

Vooral bij particulieren liggen nog veel niet meer gebruikte tanks. Het ministerie schat dit aantal op ongeveer 165000.

Reageer op dit artikel