nieuws

Eerste Kamer is tegen verhoging huurwaardeforfait

bouwbreed

De Eerste Kamer heeft bij de behandeling van de begroting van financien een motie van het CDA aangenomen, waarin wordt gevraagd de verhoging van het huurwaardeforfait ongedaan te maken. Minister Kok van Financien zal die motie echter niet uitvoeren, zo deelde hij na afloop van de stemmingen mee. Het wijzigingsvoorstel was door het kabinet ernstig ontraden.

De CDA-senatoren vinden de verhoging van het huurwaardeforfait in strijd met eerdere beloften van het kabinet. Deze belasting voor huiseigenaren gaat dit jaar van 2,5 naar 2,9 procent van de waarde van de woning. De verhoging houdt verband met de stijging van de huren. Premier Lubbers had eerder toegezegd dat stijging van het forfait dit jaar achterwege zou blijven als de huren minder zouden stijgen dan geraamd. Volgens de CDA-senatoren is dat het geval.

Reageer op dit artikel