nieuws

Economische hoop Oost-Duitsland gevestigd op bouw

bouwbreed

De vijf toegevoegde deelstaten van Duitsland vestigen hun conjuncturele hoop op de bouwnijverheid. De bouw maakt als enige economische sector nog een groei mee. Die conclusie trekt secretaris K.

Robl van de Bond van de Duitse Bouwnijverheid. Bij een stagnatie in het westen van het land verwacht hij in het oosten een stijging van de bouwinvesteringen met 15 tot 20 procent.

Robl hoopt dat dit jaar vooral het kleine en middelgrote bouwbedrijf een groter aandeel zullen krijgen van de activiteiten in de nieuwe deelstaten. Wil het zover komen dan dienen er meer investeringen te komen voor de woningbouw, het terrein waarop vooral het kleine en middelgrote bouwbedrijf zich beweegt. Tot op heden gaat het beschikbare geld veelal op aan openbare werken en de utiliteitsbouw, een ontwikkeling waarvan doorgaans het grote bouwbedrijf uit het westen van het land profiteert.

Bouwbedrijven met meer dan 20 personeelsleden in Mecklenburg-Vorpommern boekten in het laatste kwartaal van 1992 46,4 procent van de orders op rekening van de openbare bouw, 37,1 procent in de utiliteit en 16,5 procent in

woningbouw. In Brandenburg bedroegen de respectievelijke percentages 39,9; 47,1 en 13.

In Sachsen-Anhalt 38,9; 45,7 en 14,7. In Saksen 49,5; 37,6 en 12,9. In Thuringen 43,8; 44,9 en 11,4. In Oost-Berlijn 28,9; 40,7 en 32,3. De verwachting bestaat dat dit tij ten gunste van de woningbouw zal keren wanneer Bonn de subsidies voor de woningbouw optrekt tot DM30 miljard.

Robl wees er verder op dat de Europese markt voor het Duitse bouwdrijf reeds werkelijkheid is. In de grensregios met Frankrijk, Zwitserland en Nederland vinden veel grensoverschrijdende bouwactiviteiten plaats. Het gaat hierbij veelal om eenrichtingsverkeer. Het blijkt voor Duitse bouwers moeilijk orders te bemachtigen in bijvoorbeeld Nederland.

Last ondervindt de Duitse bouw volgens Robl van de EGregels die telkens in nieuwe bouwnormen voorzien doch zich in de praktijk moeilijk laten verwezenlijken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels