nieuws

Duitse bouwminister stuit op weerstand van Financien

bouwbreed Premium

De Duitse bondsminister Th.

Waigel van Financien heeft het plan voor een speculatieheffing van bouwminister I.

Schwaetzer afgewezen. Het gaat hierbij om een heffing voor grondeigenaren die hun bezit niet ter verkoop aanbieden voor de bouw van woningen. Schwaetzer liet daarvoor reeds een wetsontwerp opstellen. Waigel toont zich vooralsnog niet gekant tegen een wet die ertoe kan bijdragen dat bouwgrond eerder wordt gebrukkt voor woningbouw. Hij is wel tegen een speculatieheffing.

Waigel verwijst daarvoor naar een regeling uit het begin van de jaren zestig toen er in het voormalige West-Duitsland grote behoefte bestond aan grond voor de bouw van enkele honderdduizenden woningen.

Ook toen werd een speciale grondbelasting ingevoerd die eigenaren ervan moest weerhouden te speculeren. Twee jaar nadien verdween deze heffing weer omdat de maatregel tot hogere grondprijzen leidde.

Waigel wil een soortgelijke ontwikkeling voorkomen.

Schwaetzer lijkt evenwel op een confrontatie aan te sturen door onverkort vast te houden aan de heffing. De minister meent daarbij te ke rekenen op de bouwministeries van de zestien deelstaten. Die hebben er namelijk alle belang bij dat zo snel mogelijk zoveel mogelijk bouwgrond beschikbaar komt. Daarbij beschikken de deelstaten over een eigen vertegenwoordiging in de Duitse Eerste Kamer en ke op grond van hun oppositionele meerderheid aaname van de bouwgrond-wet met bijbehorende heffing afdwingen.

Reageer op dit artikel