nieuws

Dubbel betalen loon schilders ten einde

bouwbreed

In het schildersbedrijf komt op korte termijn een einde aan de dubbele betaling van loon over feestdagen. En bij het Sociaal Fonds voor het Schildersbedrijf (SFS) zal zo snel mogelijk een gespecialiseerde arbo-coordinator worden aangesteld in een poging het veel te hoge ziekteverzuim in de bedrijfstak terug te dringen.

Dit kondigde bondsbestuurder J. Glashouwer van de Hout- en Bouwbond CNV aan op de Bouwbeurs in Utrecht op de door het SFB belegde (en besloten gehouden) introductiebijeenkomst over het po ‘Ziekteverzuim, doe er wat aan’.

Namens de Risicogroep Schildersbedrijf riep hij de schildersbedrijven op zich in te zetten voor bestrijding van het ziekteverzuim. Want dat is in de branche met ruim 13 procent veel, eigenlijk onaanvaardbaar hoog. Het gevolg is een ziektewetpremie van 19 procent voor 1993. Maar werkgevers merken het hoge verzuim niet alleen aan de hoge premie: “Het kost ook geld omdat ze in de bedrijfsvoering vaak voor onverwachte afwezigheid van werknemers komen te staan. Dit bemoeilijkt de bedrijfsvoering. Orders ke niet tijdig worden uitgevoerd.” Kortom, de schildersbedrijfstak moet weer gezond worden, zowel waar het betreft het ziekteverzuim onder werknemers als in economische zin. Sociale partners hebben de laatste jaren in het kader van de cao allerlei afspraken gemaakt om dat te bewerkstelligen. Zo zijn onderzoeken gedaan naar de oorzaken van het verzuim en de mo gelijkheid van invoering van een eigen risico bij werkgevers en werknemers. “Deze studies hebben interessante gegevens opgeleverd. Maar over de uitkomst ervan zijn partijen het nog allerminst eens” , aldus Glashouwer. Dat het verzuim fors kan worden teruggedrongen is volgens hem gebleken bij de schildersbedrijven die participeerden in het eerder genoemde po.

IJzers in vuur Glashouwer liet weten dat sociale partners nog een aantal ijzers in het vuur hebben liggen. Zo wordt een einde gemaakt aan de situatie dat een zieke werknemer dubbel loon vangt over feestdagen. “Er is daartoe druk uitgeoefend op het ministerie van Sociale Zaken en het ziet er naar uit dat dit op korte termijn gaat lukken” , zei hij. Ook komt er verscherpte controle op zieke werknemers en zullen sancties op overtredingen worden aangescherpt.

Voorts zal binnen het SFS meer aandacht worden geschonken aan verzuimbestrijding. Met het oog daarop wordt een gespecialiseerde arbo-functionaris aangesteld, die alle verzuimproblemen en arbo-activiteiten in beeld moet gaan brengen.

Al die inspanningen moeten leiden tot verlaging van het ziekteverzuim. Dat is van belang voor de differentiatie van de ziektewetpremie. Want die differentiatie wordt uitgevoerd op basis van het verzuim in 1993.

Reageer op dit artikel