nieuws

Dordrecht houdt symposium over ecologische bouw

bouwbreed

De gemeente Dordrecht houdt op 14 april in samenwerking met de Cooperatieve Verkoop- en produktievereniging van Kalkzandsteenproducenten (CVK) te Hilversum een symposium over ecologisch bouwen.

Volgens een toelichting verstaan de organisatoren onder ‘ecologisch’: het tot een minimum beperken van de belasting van het milieu bij het bouwen, gebruiken en slopen.

Twee van de vier lezingen gaan over geluidsisolatie. Het gaat daarbij niet om het tot een minimum beperken van de geluidhinder, maar om het voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, in het algemeen en met behulp van kalkzand steen. De andere twee lezingen gaan over de consequenties van ecologisch bouwen voor de kwaliteit van de woonomgeving en van het binnenmilieu, het verbruik van water en energie, en de keuze voor bepaalde bouwmaterialen.

Ir. J. van Bree van Wilma Bouw geeft een toelichting op enkele projecten, die als voorbeeld voor ecologisch bouwen ke dienen.

Met het symposium wil de gemeente Dordrecht het milieubewust en milieuvriendelijk bouwen bevorderen.

Inlichtingen:de sector Gebouwen van de Dienst Openbare Voorzieningen van de gemeente Dordrecht, tel. 078-116480.

Reageer op dit artikel