nieuws

Dichtgetimmerd Volker krijgt een gele kaart

bouwbreed

Koninklijke Volker Stevin moet van de Amsterdamse Effectenbeurs zijn beschermingsconstructies reduceren. ter de naam een zwart ‘wiebertje geplaatst.

Tot de tijd dat het bouwconcern deze zaak niet heeft opgelost wordt .

Het Rotterdamse bedrijf Volker Stevin is volgens analisten voor ‘200 procent dichtgetimmerd’. De onderneming telt zes zichtbare beschermingslinies. Deze varieren van certificeren van aandelen tot ‘crown jewel constructions’ voor een aantal mooie dochterondernemingen.

De disussie tussen het bestuur van de effectenbeurs en Volker Stevin spitst zich onder ander toe op het bestaan van Stichting Aandelenbeheer Koninklijke Volker Stevin (SAB). Deze, volgens Volker Stevin onafhankelijke stichting, heeft 2,5 miljoen preferentie aandelen.

Daarnaast loopt er een optie voor onbepaalde tijd op 7,5 miljoen preferente aandelen.

Bij een overname oefent SAB deze optie uit. Het gevolg is dat de overnemende partij geen zeggenschap kan uitoefenen, omdat het aandelenpakket te klein is om een vuist te maken richting de stichting.

De woordvoerder van het Rotterdamse beursfonds meldt dat zijn bedrijf sympathiek staat tegenover het wegnemen van beschermingsconstructies.

“We willen best bijlage 10 ondertekeken van het fondsenregelement, maar we melden wel dat SAB een optie heeft. Het SAB is een onafhankelijke stichting en wij ke dat niet beinvloeden.”

Volgens de effectenbeurs kan niet bijlage 10 worden ondertekend met een uitzondering zoals die door Volker Stevin wordt geformuleerd. “En men is in Rotterdam op de hoogte van ons standpunt” , aldus de effectenbeurs.

Reageer op dit artikel