nieuws

Computer meet verdichting

bouwbreed

Om beschadiging van verhardingen, als gevolg van zetting en verzakkingen te voorkomen, is bij aanleg van wegen of opslagterreinen een goede voorbereiding van de ondergrond belangrijk.

Een optimale verdichting van de dragende onderbouw is daarbij essentieel. Om de walsmachinist te informeren over de bereikte verdichtingsresultaten, heeft Dynapac een computergestuurde verdichtingsmeter ontwikkeld.

Bij dit meetsysteem, dat in de cabine van de verdichtingsmachine wordt geinstalleerd, draagt een veldcomputer zorg voor de registratie van het gehele verdichtingswerk. Daarmee is de machinist in staat continu de resultaten op een paneel af te lezen.

Een bijzonderheid van dit sys teem is dat door de meting en registratie van alle verdichtingswaarden over het gehele werktraject, de machinist onvolkomenheden in de verdichtingsresultaten kan vaststellen.

Aan de hand van referenties geeft het verdichtingscontrolesysteem nauwkeurig aan welke delen van het traject nog naverdichting behoeven. De verdichtingsenergie kan derhalve daar worden geconcentreerd waar ze nodig is. Het gevaar van ‘onder- of oververdichting’ wordt met dit meetsysteem geheel voorkomen. De veldcomputer is in staat meer dan 100000 meetwaarden op te slaan. In combinatie met een pc zijn de verzamelde gegevens verder te verwerken en grafisch weer te geven.

Op grond van ervaringen of lo kale bodemmetingen zijn de verdichtingsgegevens steeds aan de gewenste verdichtingseisen aan te passen. De veldcomputer geeft dan op basis van referenties aan welke verhardingssectoren een hogere verdichting dienen te worden gegeven. Aanvullende walsovergangen blijven op deze wijze tot dat specifieke deel beperkt waar extra verdichting ook werkelijk nodig is. Daarmee wordt een economisch gebruik van het verdichtingsmaterieel bereikt.

De door een microprocessor gestuurde verdichtingsmeter wordt inmiddels op Dynapac CA 251 aan de praktijk getoetst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels