nieuws

CNV-bond beperkt wensen voor nieuwe bouw-cao

bouwbreed

De hout- en bouwbond CNV gaat het overleg over de bouwcao in met een beperkt pakket aan wensen met vier speerpunten:een gematigd loonbeleid, meer banen voor zwakke groepen op de arbeidsmarkt, reparatie van de wao-ingreep en strengere controle op naleving en uitvoering van cao-afspraken.

Aldus de inbreng van voorzitter Fr. van der Meulen bij de eerste cao-onderhandeling, die woensdag in Woerden plaatsvond.

De gevraagde loonsverhoging zal gelijk zijn aan de automatische prijscompensatie. Voor langdurig werklozen zullen 500 banen en voor mensen uit etnische minderheden dienen 100 arbeidsplaatsen te worden gereserveerd.

De bouwbond-CNV vindt “de onzalige wao-ingreep van de politiek, waardoor werknemers nu gedeeltelijk onverzekerd rondlopen, onverteerbaar” , aldus Van der Meulen.

Controle “Wij willen tijdens de cao-onderhandelingen een oplossing vinden voor dit maatschappelijk probleem. En we verwachten dat werkgevers aan die oplossing een bijdrage leveren.

Onze bond zal tijdens het overleg nog met nadere voorstellen komen om de wao-ingreep te repareren.”

Verder wil de CNV-bond dat er een strengere controle wordt uitgevoerd op de naleving van cao-afspraken. “Mooie afspraken over werkgelegenheid en kwaliteit van de arbeid hebben pas zin als ze worden uitgevoerd en nageleefd.”

Ziekteverzuim Daarmee kan het pakket van wensen beperkt blijven omdat de te al veel afspraken zijn gemaakt over de kwaliteit van de arbeid, grotere deelname aan het arbeidsproces en terugdringing van het ziekteverzuim.

“Die aandacht voor het ziekteverzuim werpt nu al vruchten af. De ziektewetpremie is al gedaald van 19 naar 15 procent. Andere afspraken hebben helaas nog niets opgeleverd, omdat ze niet of onvoldoende worden nageleefd.

Vandaar onze vraag naar controle’, aldus Van der Meulen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels