nieuws

Bouwbeslissingen laten op zich wachten

bouwbreed

De orderportefeuille van bouwondernemers is over het algemeen nog redelijk gevuld. Tevens zijn de verwachtingen over nieuw werk positief -met uitzondering van de gww- al laten definitieve beslissingen lang op zich wachten. Een ‘rampenscenario

is in elk geval niet nodig. Dit blijkt uit de maandelijke bouwbarometer van de Brouwer Groep te Leerdam. De barometer is gebaseerd op vraag en aanbod van UTA-personeel en een peiling onder opdrachtgevers.

Terwijl een conjunctuurdaling zich normaliter kenmerkt door een verminderde arbeidsmodbiliteit op kaderniveua, is hiervan op dit moment nauwelijks sprake. Het aantal zich vrijwillig orienterende werknemers vertoont een stijgende lijn.

Daarnaast is een sterke toename van vacatures bij met name bouwbedrijven waarneembaar.

Desalniettemin bestaat er op langere termijn angst voor een lagere groei. Deze lijkt vooral te worden veroorzaakt door de matige orderpositie voor eind 1993.

Stagnatie Vooralsnog wijst een indicator op een stagnatie. De tijd tussen het aanmedlen van een vacature en het moment van indiensttreding loopt aanzienlijk op. Als reden hiervoor worden verlengde sollicitatieprocedures genoemd, alsmede het uit stellen van de aannamebeslissing. Een en ander hangt samen met de verwachting dat op een bepaald moment grote hoeveelheden werk los zullen komen. Een gedachte die kan worden teruggevoerd op het grote aantal werken in voorbereiding. Opdrachtgevers zijn echter geneigd de beslissing tot het verlenen van opdrachten te verdagen in afwachting van zaken als de rente-ontwikkeling en winstcijfers. Als gevolg hiervan ontstaat een gespannen marktsituatie waarin zich weinig beweging vertoont.

Niet catastrofaal Dankzij een zich verbeterend investeringsklimaat is de verwachting gerechtvaardigd dat 1993 evenmin een catastrofaal jaar zal worden voor de meeste bouwondernemingen. Opvallend in dit verband is dat veel bouwbedrijven in Duitsland expanderen. De Nederlandse prijs/(bouw)kwaliteit-verhouding biedt een goed concurrentiepositie. Met name in de wat kleinschaliger bouw van bungalows en kantoren.

Uit de bouwbarometer valt voorts af te leiden dat de sector installatietechniek over zijn inzinking heen lijkt te zijn. Hieraan voorafgaand zijn grote saneringen doorgevoerd met als positief gevolg dat het aantal personeelsaanvragen langzaam weer aantrekt. Minder florissant op korte termijn zijn de vooruitzichten voor de weg- en waterbouw. Deze sector heeft door het zachte winterweer lang ke doorwerken, waardoor de hoeveelheid werk zienderogen afneemt. De afname van het vacature-aantal is te verklaren door het uitblijven van nieuwe opdrachten. Ook grotere infrastructurele werken staat de komende twee tot drie maanden niet op stapel.

Reageer op dit artikel