nieuws

Bij heien gegevens over capaciteit aanhouden

bouwbreed Premium

“Ik dacht nog, die vlucht is te groot. En gelijk ging die heistelling aan het kantelen. Ik kom uit de bouw, meneer. Ja, m’n pensioen helemaal gehaald, komt niet dikwijls meer voor, he? Maar ik mag nog graag de grote projecten als de bouw van deze elevator bij Maasdrecht bekijken. Wat een schade toch, maar ik zag die machinist gelukkig heelhuids uit z’n cabine kruipen. Zijn helm stond scheef, dat leek alles. Verder lijkt me niemand geraakt.’

Hersenschudding na omvallen van heistelling

Aldus het commentaar van een toevallig passerende voorbijganger, die getuige was van het ongeval op het bouwterrein in Maasdrecht. De gevolgen voor de machinist leken achteraf mee te vallen: “Hij ligt in de keet met toch wel zware hoofdpijn! Goed plat” , aldus uitvoerder K. S van bouwonderneming Fabristruct uit Maasdrecht. “Hij is bang voor een hersenschudding. De ziekenwagen is al onderweg. Nee, buiten westen is Barend niet, wel even geweest.

Nee, het lijkt geen bezwaar hem even te vragen hoe het allemaal is gegaan.”

Toedracht Barend de H. vindt dat zelf ook niet: “Ja koppijn, ik bonkte in die cabine zowat tegen alles aan wat erin stond…”

Hij legt uit dat hij bezig was met het heien van betonpalen met een lengte van 25 meter lang en een gewicht van 12,5 ton per stuk. De heistelling was geplaatst op draglineschotten, de rupsen dwars.

De paal was aangepikt en was door Barend opgehesen. De paal hing aan een strop en stond al enigszins overeind. De punt ervan rustte op de grond.

De machinist had het heiblok daarbij boven in de stelling.

Toen hij paal onder het heiblok wilde draaien en met de stelling naar links zwenkte gebeurde waar iedereen bang voor is:de stelling begaf het.

De achterkant kwam omhoog en de rupsen kwamen vrij van de draglineschotten: “Ik liet de paal vallen en topte de giek op. Door het zwenken stond de voet van de makelaar niet op de draglineschotten, die hing daar net boven. De paal ging naar rechts, de stelling viel in z’n geheel om. Daardoor draaide de bovenwagen er overheen, de onderwagen met de rupsen kantelde opzij. Nou ja, u hebt de chaos gezien!”

De veiligheidskundige van Aboma, die was gewaarschuwd door opzichter S. v. D., stelde een uitvoerig onderzoek in. De rupskraan die voor de heistelling werd gebruikt was door Aboma gekeurd, drie maanden voor het ongeluk gebeurde.

Bij de capaciteitsbeoordeling was uitgegaan van een paal van 10,5 ton met een lengte van 27 meter, giek 24 meter, makelaar 36. Kraanboek, keuringsrapporten, verificatie, alles klopte…

De conclusie van de veiligheidskundige volgde snel. De paal kon omvallen doordat het stabiliserend moment van de heistelling zelf niet voldoende was om de kantelmomenten ten gevolge van de (te) zware paal en de kraandelen te compenseren.

Bij heien op deze manier dienen de capaciteiten die bij de keuring zijn aangehouden, niet te worden overschreden. Op het po Elevator Maasdrecht is gewerkt met een te zware paal en een te grote vlucht.

De veiligheidskundige stelde ten slotte in zijn rapport dat het ongeval niet zou zijn gebeurd als met de heistelling uitsluitend handelingen waren verricht in overeenstemming met de capaciteitsgegevens.

Indien onzekerheid over de consequenties daarvan bestaat of uitleg nodig lijkt, is het noodzakelijk een (veiligheids) kundige advies te vragen.

Adviezen over veiligheid en materieelkeuringen:Aboma, Postbus 141, 6710 BC Ede Tel.:08380-31481; Fax: 08380-32013

Reageer op dit artikel