nieuws

Belgische staat legt alle bouwactiviteiten stil

bouwbreed

De Belgische staat heeft geen geld meer voor haar bouwpoen. Die zijn daarom in de maand januari nagenoeg allemaal stilgelegd.

Voorzover dat nog niet het geval is, gebeurt dat nog deze maand. De Regie der Gebouwen, de overheidsinstelling van de federale Belgische regering die alle bouwactiviteiten van de staat beheert en uit de schatkist moet betalen, heeft geen geld meer.

Ook voor reparatie en onderhoud aan gebouwen is er geen geld meer in de kas. Die worden dus ook niet meer uitgevoerd. Het nieuws, dat op bevel van de regering in Brussel door de top van de Regie der Gebouwen zoveel mogelijk geheim werd gehouden, is in de Belgische bouwwereld als een bom ingeslagen. “We staan perplex, het is ongelooflijk, een complete ramp” , zo reageert de Belgische bouwwereld.

Tot overmaat van ramp betekent het stopzetten van de bouwactiviteiten voor de staat dat voor sommige bouwprojec ten de kostprijs voor het stilleggen van de bouwwerkzaamheden als gevolg van schadeclaims, verlenging van huurcontracten enz. een stuk hoger ligt dan de geldbedragen die ontbreken om de bouwpoen af te werken.

Dat het geld van de Regie der Gebouwen reeds op is terwijl het jaar 1993 nauwelijks een maand oud is heeft verschillende oorzaken. In de eerste plaats is er totaal verkeerd gepland door de verantwoordelijke leiding bij de Regie der Gebouwen, zo zei ons gisteren een ingenieur van deze staatsinstelling.

Volgens hem heeft dat zowel met onkunde als vriendjespolitiek te maken, waarbij bepaalde grote aannemers extra worden bevoordeeld met werken ten koste van collegas. Dat hierbij rijkelijk steekpenningen en andere voordelen in natura circuleren is een publiek geheim, aldus de ingenieur.

De tweede oorzaak is het feit dat de renovatie van diverse gebouwen van de Europese Gemeenschap in Brussel zoals het Berlaymontgebouw veel meer tijd in beslag neemt dan gepland. Daardoor moet de Regie der Gebouwen vervangende kantoorruimte huren voor de EG, hetgeen in de tien tallen miljoenen guldens extra loopt.

Oude rekeningen Ten derde heeft de Regie der Gebouwen de betaling van oude rekeningen uit voorgaande jaren lange tijd laten slingeren en moet zij die nu betalen met zogenoemde ‘nalatigheidsinteresten’.

En in de vierde plaats is er natuurlijk het krappe budget. De Belgische regering heeft door geldgebrek de begroting van 1993 van de Regie der Gebouwen namelijk gehalveerd. Zo was er voor dit jaar voor bouwpoen een kleine f.150 miljoen beschikbaar. Dat geld blijkt nu uitgegeven om oude rekeningen te betalen. Voor onderhoud en herstel aan gebouwen was voor dit jaar f.55 miljoen uitgetrokken. Ook dat geld is nu al op.

Zelfs dak- en rioleringswerken worden niet meer uitgevoerd aan openbare gebouwen. In Vlaanderen zijn alle werkzaamheden waaronder achttien grote bouwpoen stilgelegd. Hieronder zijn belastingkantoren, rijkswachtkantoren en gerechtshoven. In vele gevallen is de ruwbouw wel af en de afwerking min of meer gevorderd. Voor de 18 grote bouwpoen was nog een kleine f.50 miljoen nodig.

Het stopzetten van deze werken alleen reeds kost de Regie der Gebouwen f.20 miljoen extra aan bouwschade, schadeclaims van de betrokken bouwbedrijven, huurcontracten die verlengd moeten worden enz.

In het stadje Geel in de Kempen wordt een administratief centrum gebouwd voor de staat. Daarvoor is nog een bedrag nodig van f.880000, maar dat is er niet. Daarom liggen de bouwwerkzaamheden stil:dat kost de Regie der Gebouwen f.1 miljoen extra aan schadeclaims enz.

In Eeklo bij Gent wordt gebouwd aan een kantoor voor de belastingdienst. Doordat de bouwwerkzaamheden er stilgelegd moesten worden zijn er extra kosten ontstaan door schadeclaims, bouwschade en de noodzaak om extra kantoorruimte te huren voor in totaal ruim f.3 miljoen. Had men het belastingkantoor afgewerkt, dan was er nog maar f.71500 nodig geweest.

Door het stilleggen van de bouwactiviteiten van de overheid neemt ook de werkloosheid bij tal van bouwbedrijven toe. Ook voor de extra werkloosheidsuitkeringen moet de staat miljoenen guldens extra uitbetalen.

Reageer op dit artikel