nieuws

Bekroonde milieuwoningen op prominente locaties

bouwbreed Premium

De betekenis van de prijsvraag, uitgeschreven door de Vereniging voor Integrale Bio-logische Architectuur VIBA in ‘s-Hertogenbosch, is niet zozeer dat die 92 ontwerpen heeft opgeleverd, die alle min of meer milieuvriendelijk ke worden genoemd, maar dat een aantal van die ontwerpen zullen worden gerealiseerd op daartoe van te voren aangewezen bouwlocaties in Arnhem, Amersfoort, Enschede en Roermond.

Aldus minister Alders van VROM, voorafgaande aan de door hem verzorgde prijsuitreiking aan 28 architecten. Hij noemde het vooral gunstig dat realisering van deze voorbeeldpoen niet meer hoeft plaats te vinden ‘in een verloren hoekje, maar in bewust daarvoor aangewezen locaties.

Op die wijze kan de betekenis voor deze vorm van ontwerpen ook in de breedste zin worden aangetoond, aldus de minister.

Niet alleen het werk van architecten bij de keuze van bouwmaterialen is van belang, ook de wijze, waarop de bouw op de locatie wordt uitgevoerd, de wijze waarop het bouwwerk wordt gebruikt, maar ook hoe de sloop te zijner tijd de minste belasting voor het milieu zal opleveren.

Al evenzeer te spreken was hij over het feit dat realisering van een aantal ontwerpen gewoon kan geschieden binnen de meer traditionele randvoorwaarden zoals de gebruikelijke financiele budgetten. “Dat moet ras-twijfelaars tot de overtuiging brengen dat er brood zit in milieuvriendelijk bouwen” , aldus Alders.

Voor hij overging tot de prijsuitreiking gaf hij de organiserende vereniging nog een suggestie mee voor een volgende prijsvraag:het wordt tijd ons iontensief bezig te gaan houden met het hergebruik van de bestaande voorraad woningen, die nu al zes miljoen bedraagt.

Niet bekend

Voor de locatie Arnhem werd een ontwerp gevraagd voor in totaal 100 woningen, verdeeld over twee opdrachtgevers, de woningbouwvereniging Gelderland en het Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. Zij gaven de eerste prijs aan een ontwerp van ir.J.H.F. Giezen.

De woningbouwvereniging Amersfoort treed als opdrachtgever op voor de bouw van eveneens 100 woningen met als stichtingskosten tussen ca.

f.83000 voor de sociale huur tot f.125000 voor de sociale koop. Het Adviesbureau voor ruimtelijke vormgeving Haver Droeze en het architectenbureau De Keijser en Wassink kregen hier de eerste prijs van de opdrachtgevers.

Voor de locatie Enschede treedt Johan Matser Poontwikkeling als opdrachtgever op. Architecte Ulrike van Schagen kreeg de eerste prijs van de opdrachtgeversjury voor haar ontwerp, waarbij optimaal wordt geprofiteerd van passieve zonne-energie. Tenslotte trad Aannemingsmij. C.

Meulen & Zonen op als opdrachtgever voor een locatie in Roermond. Eerste prijswinnaar volgens de opdrachtgeversjury werd ir. Claessen van Arcos Architecten ontwierp ondiepe, maar brede woningen waardoor zoveel mogelijk verblijfsruimten op het zuiden konden worden gesitueerd.

Ook wordt veel gebruik gemaakt van actieve zonne-energie.

De prijsvraag werd mogelijk gemaakt door bijdragen van de ministeries van VROM en WVC, de provincies Gelderland, Overijssel en Zuid-Holland, de BNA, de Kalkzandsteenindstrie, NOVEM, Delta Lloyd Vastgoed, Ikea, UBA Bouw, de Vereniging Nederlandse Cementindustrie en de Stichting Architecten Onderzoek Wonen en Woonomgeving.

Alle inzendingen zullen vanaf 8 februari tot 8 maart tentoongesteld worden in het VIBAbezoekerscentrum voor Gezond Bouwen en Wonen aan de Veemarktkade 8 in ‘s-Hertogenbosch.

Reageer op dit artikel