nieuws

Bedrijven krijgen in het eerste jaar van de …

bouwbreed Premium

Bedrijven krijgen in het eerste jaar van de bonus/malus-regeling veel minder vaak een bonus dan waarvan bij de invoering van de regeling is uitgegaan. Op grond van gegevens van de bedrijfsverenigingen blijkt het aantal bonussen in het eerste jaar hoogstens 2000 te zijn in plaats van de verwachte 30000. Tot en met december 1992 kregen bedrijven volgens nummer 3 van De Werkgever voor f.300 miljoen aanschrijvingen voor malussen opgelegd. Tot aan het begin van dit jaar ging het om 35000 malussen, exclusief de achterstand van 20000 gevallen. De kritiek op het bonus/ malus-systeem spitst zich toe op gevallen waarin de arbeidsongeschiktheid voortkomt uit omstandigheden buiten het werk zoals een auto-ongeluk.

De bedrijfsvereniging kan alleen maar een malus aanzeggen wanneer een werknemer in de wao belandt. Voorgesteld wordt de bedrijfsverenigingen de ruimte te geven om probleemgevallen zelf te beoordelen. Voorts zou de mogelijkheid moeten komen om de malus te verhalen op derden zoals de veroorzaker van een ongeval. Werkgevers zouden er bij gebaat zijn later een boete opgelegd te krijgen zodat ze de tijd vinden een (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte weer aan (ander) werk te helpen.

Vernieuwing van de binnensteden is grotendeels aan Nederland voorbij gegaan. Na de opbouw van de steden in de zestiende en zeventiende eeuw is Nederland in slaap gevallen waardoor het typische negentiende-eeuwse karakter ontbreekt. Voor de Nederlandse steden ontstaan echter geleidelijkk aan meer kansen door de afnemende invloed van ruimtelijke ordenaars. Architect C. Weeber stelt in nummer 7 van Ng dat het aantal bouwlocaties door verdichting van de binnensteden sterk kan toenemen. Voor Den Haag dienen zich nieuwe bouwmogelijkheden aan door grond langs de duinen in gebruik te nemen.

Vice-voorzitter ir. J. Vegter van de BNA voorziet voor Amsterdam grote problemen bij de ontwikkeling van de IJ-oevers, de Zuid-as bij het WTC en bij Schiphol. Een denktank van de nationale overheid zou zich over deze kwesties moeten buigen. Gebeurt dat niet dan blijft het bij individuele successen van gemeenten.

Rijke democratische landen moeten meer doen dan eenvoudig weg illegale vreemdelingen terug naar huis te sturen. Het antwoord ligt mogelijkerwijs in een ruimere immigratiepolitiek die samenvalt met een zwaardere bestraffing van illegale immigranten. De Amerikaanse econoom G. Becker noemt in nummer 3294-624 van Business Week de verkoop immigratierechten de meest rationele oplossing voor het probleem. Iets minder drastisch valt vergroting van het immigratiequotum uit.

Vooral voor jonge vaklieden zou er een dergelijke regeling moeten komen. Tot aan het moment dat ze staatsburger worden zouden deze immigranten echter geen aanspraak moeten ke maken op sociale of andere met belastinggeld betaalde voorzieningen. De methode die bijvoorbeeld Frankrijk en Duitsland ontwikkelen om via een beperking van het asielrecht het aantal immigranten te verminderen levert volgens Becker niets op. Het vergroot alleen maar het aantal illegale immigranten of immigranten die op een toeristenvisum het land binnen komen. In het verlengde van dergelijke maatregelen dient bijvoorbeeld de controle op kleine bedrijven die illegalen in dienst nemen toe te nemen.

Papier is geduldig en minister van Verkeer (bevoegd voor de Regie der Gebouwen) Guy Coeme weet dat ook. En hij -of zijn kabinet- maakt daarvan dankbaar gebruik om het publiek ‘flouskes’ wijs te maken, zoals ze dat in Brussel pittig zeggen. In gewone taal heet dat volgens nummer 7 van Bouwkroniek verzinsels.

Over de gedwongen stillegging van 18 poen van de Regie als gevolg van geldgebrek liet Coeme weten dat de Regie in het eerste kwartaal van dit jaar BF576 miljoen aan werken kan uitgeven. Voor werken van minder dan BF5 miljoen komt een krediet van BF200 miljoen. Volgen s het blad gaat het hier gewoon om de eerste 30 procent van de BF2,5 miljard van de begroting ’93 van de Regie. De Belgische Rijksgebouwendienst liet de minister over deze begroting eerder weten dat het grootste deel van het bedrag opgaat aan betalingen over opgeleverde werken. De Regie staat momenteel voor de keus de aanbevelingen van Coeme te volgen en daarmee forse schadevergoedingen te betalen aan aannemers of de minister niet te volgen en zien dat werken blijvend stil komen te liggen wat eveneens tot forse schadevergoedingen aan aannemers leidt.

Reageer op dit artikel