nieuws

B en W Helmond: korting op stadsvernieuwing te fors

bouwbreed

De gemeente Helmond heeft in een brief aan staatssecretaris Heerma haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen de nieuwe verdeelsleutel voor de rijksbijdrage in de stadsvernieuwing.

Volgens het gemeentebestuur heeft de nieuwe verdeling tot gevolg dat de bijdrage aan de Helmondse stadsvernieuwing terugvalt van f.2,6 a` f.3 miljoen per jaar naar circa f.1 miljoen per jaar. De gemeente wijst er op dat dit een daling is van 60%.

“Tot onze grote spijt moeten wij op grond van deze ontwerpnota concluderen dat op geen enkele wijze recht wordt gedaan aan de specifieke Helmondse problematiek” , zo schrijven B en W.

Die problematiek is een gevolg van het industriele verleden van de Noord-Brabantse gemeente. In Helmond liggen op grote schaal vervuilde bedrijfscomplexen in de vooroorlogse binnenstad en woonwijken.

Deze moeten worden gesaneerd, maar op dit moment ontbreekt het geld ervoor.

Het college spreekt van een onevenredig grote korting op de rijksbijdrage, en dringt aan op bijstelling.

Reageer op dit artikel