nieuws

Wat doet u voor de veiligheid?

bouwbreed Premium

Het is voor het controleren of uw mensen de veiligheid steeds in acht nemen eigenlijk jammer dat we de lonen niet meer elke week in cash uitbetalen. Vroeger kon men, in ieder geval in principe, de mensen er telkens op wijzen wat nodig was en wat verboden.

Tegenwoordig krijgt men de mensen soms in geen weken te zien en pas te horen als ze iets te klagen hebben. Het propageren van meer veiligheid en het letten op de gezondheid komt daardoor min of meer in de verdrukking. Het is daarom aan te raden toch zo mogelijk iedere week iets te doen voor de veiligheid. Probeer minstens wekelijks een andere tekst of plaat in het magazijn, de loods, de keet of op de wagen te (laten) plaatsen waar ze goed zichtbaar zijn en blijven. Plaats ze zo nodig zelf, dat kost elke week niet meer dan een minuut. Voor een paar centen kan men passende informatie kopen bij het NIA (Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden) te Amsterdam, het vroegere Veiligheidsinstituut. Dat zijn geen droge of geleerde teksten, maar gewoon zinnen in de geest van: doe dit niet, want het kost je een oog of een gat in je kop. Trek voor mijn part voor elk van die teksten of platen 35 cent van het loon af, want wat men voor niets krijgt, wordt niet gewaardeerd. Ik denk dat de bond hier geen heisa over zal maken.

Er zijn filmpjes te huur over onveiligheid, gericht op de bouw en het werken in het algemeen. Als u wel eens in een apotheek komt, kent u dat: een kastje met daarin een filmpje met geluid, dat door zeer velen wordt bekeken als ze op hun medicijn moeten wachten. Natuurlijk reageren de meeste kijkers met: waardeloos! Maar ondertussen zien ze het toch. Waarom zouden apothekers ke wat u niet kunt? Charter zo af en toe, zeg eens per (twee) jaar, wanneer u een speciale veiligheidsactie opzet, iemand die bekend en populair is in de omgeving van uw bedrijf voor een persoonlijk verfilmd praatje van twee, drie minuten, zo mogelijk over diens eigen werksfeer of leven. In bijna elke plaats is wel een filmer te vinden die dit kan opnemen en het komt later nog van pas, want u kunt het op een ander moment weer gebruiken. U hebt geen onbetaalbare Hitchcock nodig. Een voetballer is een goede greep, doch het is duidelijk dat u ook een andere plaatselijke favoriet kunt inschakelen. De voorstellingen kunt u naar behoefte plannen voor uw personeel en eventueel ook voor hun familie.

Schrijf eens een wedstrijd uit, die vier of wat meer weken loopt. Wie geeft de meeste juiste antwoorden op vragen betreffende veiligheid, wie voldoet het best en vlotst aan de voorschriften, wie levert het beste veiligheidsidee? Geef een prijsje van f.1000. Het is schandalig dat daar zoveel belasting afgaat, dus neem die voor uw rekening en laat de winnaar zijn goede fiets kopen of twee of drie keer buitenshuis eten met vrouw/vriendin. Het kost u inclusief f.2000, maar dat is het waard. Zorg bij alles wat u opzet dat de resultaten snel bekend zijn. Er is niets dodelijkers voor een actie dan dat de mensen weken of nog langer moeten wachten op de uitslag. De winnaar dient binnen drie dagen bekend te zijn. Als dit niet mogelijk is, hebt u een veel te ingewikkelde wedstrijd verzonnen. Gebruik hetzelfde grapje, dezelfde methode, pas na een jaar of drie, vier wanneer de meeste mensen de vorige keer zijn vergeten, om te voorkomen dat er wordt gezegd: dat kennen we al, dat is ouwe kost. Soms kan men iets nieuws maken door twee vroegere zaken te combineren, door bijvoorbeeld iets om te draaien of een andere omgeving te kiezen. Pas daarbij op, want uw mensen hebben ook verstand.

Gelukkig vallen er tegenwoordig in de bouw minder ernstige ongelukken en doden te noteren. De totale kosten zijn niet te meten. In 1973 kwam ir. Spaan tot een som van meer dan f.3 miljard aan verliezen door afwezigheid ten gevolge van ziekte, letsel, verlies van produktie, enzovoort, hetgeen vandaag de dag het tienvoudige moet zijn. Dan rekenen we nog de 5000 constant bezette ziekenhuisbedden niet mee, de 1200 artsen en de vele, vele anderen die erbij zijn betrokken. Het is echt de moeite waard dat ondernemers iedere dag iets doen tegen onveiligheid. Natuurlijk moeten ook hun mensen meedoen, maar dat ligt voor een fors deel in eigen hand. We kennen allemaal de overtredingen en stommiteiten die tot ongevallen leiden, die met een beetje overleg weg te nemen zouden zijn. Dat jagen tot onveiligheid zou leiden, geloof ik niet, want wie laat zich nog opjagen en wie werkt snel vandaag de dag? Het is verder aan u binnen uw bedrijf de veiligheid te halen!

Reageer op dit artikel