nieuws

Van Venrooij ziet kansen in grote uitbreidingsplannen

bouwbreed Premium

In de omgeving waar Bouwbedrijf E.S. van Venrooij is gevestigd -Nootdorp- moeten in de komende jaren duizenden woningen worden gebouwd.

Eendracht Magazine, Nootdorp Bouwbedrijf E.S. van Venrooij is hofleverancier geworden. Burgemeester Schartman van Nootdorp bood op de receptie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan het echtpaar Van Venrooij de koninklijke beschikking aan. Bij de viering van het jubileum onderstreepte directeur Van Venrooij vooral het belang van wederzijds vertrouwen tussen opdrachtgever en bouwbedrijf.

Bouwbedrijf Van Venrooij voert zowel utiliteits- als woningbouwpoen uit. Een van de specialiteiten is villabouw.

Het is een hartewens van de directie, dat ook de wat kleinere bedrijven daaraan ke meewerken.

Bouwbedrijf Van Venrooij heeft onlangs zijn eeuwfeest gevierd. Dat heeft het met veel plezier gedaan, hoewel directeur J.L.D. van Venrooij wel wolken ziet aan de bouwhemel.

Hij heeft veel ervaring in de bouwwereld. Hij is al 35 jaar aan het bedrijf verbonden en bovendien bekleedt hij verscheidene leidende functies, zoals bestuurslid van het NVOB, afdeling Delft, voorzitter van de Delftse Aannemers Vereniging en commissaris van het Centraal Bureau Aannemersverenigingen in Rotterdam. Hij weet dus waarover hij praat als hij zegt dat zijns inziens de bouw aan magere jaren is begonnen. “De utiliteitsbouw loopt terug en in de woningbouw suddert het op het ogenblik wat. Bovendien zijn de prijzen ook niet positief.”

HIj heeft zelf een gezond bedrijf, maar, zo geeft hij toe: “Eerlijk gezegd zouden wij ook best wat opdrachten ke gebruiken, want onze orderportefeuille laat wel wat te wensen over.”

Kansen Toch voorziet hij dat de wolken zullen overdrijven, want er liggen nog plannen voor de bouw van vele duizenden woningen.

“Denk aan Leizo, aan Pijnacker, aan de locatie Ypenburg, aan Wateringen. In die gebieden, en die zijn hier allemaal dichtbij, zal over enkele jaren enorme bouwactiviteit heersen.” De directeur, bijgevallen door zijn beoogde opvolger, zoon R.P.M. van Venrooij, hoopt dat ook de wat kleinere bedrijven hier alle kansen zullen krijgen. “Dat kan ook in combinatie gebeuren.” Van Venrooij heeft daar goede er varingen mee:”Samen met Bot uit Heerhugowaard hebben we een bouwcombinatie die heeft laten zien, dat we in staat zijn flinke projecten uit te voeren.”

Die combinatie is een jaar of wat geleden een beetje toevallig ontstaan: “Er moest hier in Nootdorp een turn-key po worden gebouwd met een bibliotheek, een aantal appartementen en commerciele ruimte. De gemeente stelde ons voor als aannemer en de adviseur wilde met Bot in zee.

“Weet je wat” , zeiden we “dan doen we het samen. En zo hebben we een combinatie gevormd.” Het aardige feit deed zich voor, dat toen het door allerlei oorzaken wat langer duurde voor met de bouw van het complex kon worden begonnen, de Bouwcombinatie Van Venrooij-Bot maar alvast andere werken aannam en met succes. “Op het ogenblik heeft de combinatie nog wel voor driekwart jaar werk.”

Van de 100 jaar die Bouwbedrijf Van Venrooij bestaat is het lange tijd een dorpsaanne mer gebleven. Pas toen de huidige directeur de zaak van zijn vader overnam, heeft het bedrijf zijn vleugels uitgeslagen.

Het voert zo zowel utiliteits- als b&u-werk uit. Villabouw en sportaccommodaties maken een niet onaanzienlijk deel van de omzet uit. “Maar als er grond zou zijn voor complexen woningen in de sociale sector -bijvoorbeeld premie A- zouden we graag meedoen” , zegt de directie van het jubilerende bedrijf.

Reageer op dit artikel