nieuws

Tweede Kamer wil weer praten over hinderwet voor stallenbouw

bouwbreed

De Tweede-Kamerfracties van de PvdA en het CDA willen op korte termijn overleg met de ministers Bukman en Alders over de problemen die zijn gerezen rond de hinderwetvergunning voor veebedrijven.

Aanleiding is de uitspraak van de Raad van State deze week over een veebedrijf in AmbtDelden.

Vorig jaar pleitte de Tweede Kamer al voor aanpassing van de Hinderwet zodat het eenvoudiger wordt nieuwe stallen te bouwen in verzuurde gebieden op voorwaarde dat daarmee de uitstoot van ammoniak afneemt.

De door de Overijsselse gemeente verstrekte hinderwetvergunning van het bedrijf werd echter door de raad vernietigd omdat de omgeving van het bedrijf al een te hoge verzuringsgraad kent. Gevolg van deze uitspraak kan zijn dat in verzuurde gebieden in het hele land veebedrijven moeten worden gesloten.

Veel veebedrijven hebben momenteel nog geen hinderwetvergunning, maar worden verpicht deze aan te vragen. Als de aanvraag wordt afgewezen, moeten de bedrijven dicht.

CDA en PvdA achten dat een ongewenste ontwikkeling, waar het milieu noch de boeren mee zijn gediend.

Reageer op dit artikel