nieuws

Timevo mag stukadoorswerk niet uitvoeren

bouwbreed

Timevo BV te Steenbergen, bij de KvK voor Westelijk Noord-Brabant ingeschreven als timmer-, voeg-, metselaars- en stukadoorsbedrijf, mag geen stukadoorswerkzaamheden meer uitvoeren zolang men daartoe geen vergunning heeft of ontheffing van de verplichting tot een vergunning volgens de Vestigingswet.

Dat is in kort geding bepaald door mr. J.P. Leijten, fungerend president van de Arrondissementsrechtbank Breda.

Het geding was aangespannen door de Stichting Bestrijding Onrechtmatige Bedrijfsuitoefening op het gebied van het Afbouw- en Stucadoorsbedrijf (Bobas). De stichting is een initiatief van de Nederlandse Aannemersvereniging van Afbouw- en Stucadoorswerken Navas in Veenendaal, die 600 stukadoorsbedrijven verenigt.

Werknemers van Timevo bleken aan het werk te zijn in dertig vrije-sectorwoningen op het Kanaaleiland te Oosterhout. Daar werden de kalkzandsteenelementen afgewerkt en werd blauw pleisterwerk over circa 5000m2 aangebracht. Dit werk werd voor een bedrag van f.662351 exclusief btw aangenomen van het Aannemingsbedrijf Gebr.

van der Poel BV te Terneuzen, dat lid is van het NVOB. Na een sommatie om met het werk te stoppen, liet de bedrijfsleider van Timevo weten dat men beschikte over een ontheffing.

Hij twijfelde zelf of het zogenoemde spackwerk, het opbrengen van sierpleister, wel onder deze ontheffing viel, maar mocht dat het geval zijn dan kon hij meedelen dat er reeds pogingen werden ondernomen om ook hiervoor een ontheffing te verkrijgen.

Controle bij de Kamer van Koophandel bracht echter aan het licht dat de betreffende ontheffing al in februari vorig jaar is vervallen bij het uittreden van enig aandeelhouder en beheerder van Timevo, de heer A.W. Walpot.

Timevo trok ter zitting in twijfel of het affilmen van (kalkzandsteen)elementen of van L100 blokken tot stukadoorswerk moet worden gerekend.

Volgens fungerend president mr. Leijten kan beantwoording van die vraag in het midden worden gelaten nu de aannemersovereenkomst zelf spreekt van “het stukadoren van de kalkzandsteen” .

De president bleek ook niet onder de indruk van het feit dat men spoedig een vergunning denkt te verkrijgen omdat zij een nieuwe werknemer heeft aangenomen, die in het bezit is van de benodigde papieren, maar wegens tijdelijke arbeidsongeschiktheid nog niet in dienst is ke treden.

“Die stelling kan Timevo niet baten” , aldus mr. Leijten in zijn vonnis “omdat Timevo al in februari 1992 door het vertrek van de beheerder kon voorzien dat de aan haar verleende vergunning c.q. ontheffing zou komen te vervallen en zij tot december 1992 niets heeft ondernomen om een vergunning dan wel ontheffing te verkrijgen.”

Timevo werd op de voorlaatste dag van het jaar 1992 dan ook gesommeerd binnen twee dagen na het betekenen van het vonnis te stoppen met de werkzaamheden op straffe van een dwangsom van f.2500 per dag tot een maximum van f.100000.

Reageer op dit artikel