nieuws

Stichting wil deels verbod oplosmiddelhoudende verf

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu wil dat minister Alders een verbod oplegt voor het gebruik van verfsoorten die meer dan 15% organische oplosmiddelen bevatten. De huidige vrijwillige aanpak die de minister hanteert, verloopt volgens de stichting te traag. Dit stelde de heer A.

Klingenberg gisteren namens de stichting op een bijeenkomst van de Bouw- en Houtbond FNV.

De informatiemiddag had als thema ‘Watergedragen, breed gedragen’. Daarmee toont het FNV zich voorstander van watergedragen verfsoorten en andere minder milieubelastende verven. De bond wil via zijn eigen middelen een verbod op het gebruik van oplosmiddelhoudende verfsystemen bereiken. In de Cobouw van 24 december viel reeds te lezen dat de FNV een dergelijke maatregel hoopt te ke afdwingen via de cao. Dit heeft vooral betrekking op het gebruik van verf binnen. De FNV volgt hierin het voorbeeld van een reeds bestaand verbod in Denemarken.

De heer Klingenberg is weinig optimistisch dat Alders krachtdadige stappen in deze richting zal ondernemen. Volgens de woordvoerder van de stichting bestaat er bij VROM de angst dat zon beperkende maatregel het gekoesterde doelgroepenoverleg (met het bedrijfsleven) zou belemmeren.

Ook van het ministerie van Sociale Zaken (Directoraat van de Arbeid) verwacht Klingenberg weinig soelaas. “Voordat in Nederland uit oogpunt van arbeidshygiene produkten zoals oplosmiddelrijke verf die min of meer belangrijk zijn uit economisch oogpunt worden verboden, moeten de schilders massaal van de steiger vallen.”

Slachtoffers Volgens de FNV ligt het aantal slachtoffers van oplosmiddelen in Nederland op tienduizend personen. Schilders die regelmatig oplosmiddelen inademen ke onherstelbare schade aan hun zenuwstelsel oplopen.

Vergeetachtigheid, depressiviteit en gedragstoornissen zijn het gevolg, aldus Klingenberg.

Volgens hem zijn er voor het gebruik van oplosmiddelrijke verven goede alternatieven voorhanden. “De kwaliteit van nagenoeg alle waterverven is voldoende, zo blijkt uit praktijkproeven, om een gebruiksbeperking van oplosmiddelhoudende verven te rechtvaardigen.” Behalve het gebruik van watergedragen produkten is de stichting voorstander van alkydverven en de zogenoemde natuurverven die minder dan 15 procent oplosmiddelen bevatten. De beste (milieu)keus is volgens de stichting het gebruik van watergedragen acrylaatverf en natuurverf.

Voorlopig is de doelstelling van VROM om de uitstoot van vluchtige organische stoffen in de periode 1988-1992 terug te dringen niet gehaald. Het had vijftien procent moeten zijn, maar kwam uit op negen procent. Volgens Klingenberg valt aan een (gedeeltelijk) verbod van sterk oplosmiddelhoudende verven niet te ontkomen.

Tenminste als Alders voor het jaar 2000 toch de beoogde emissiereductie wil bereiken.

Reageer op dit artikel