nieuws

Snel duidelijkheid over regiobestuur Brabant

bouwbreed Premium

De raden van de negen grote gemeenten in Zuidoost-Brabant moeten binnen twee maanden een principiele uitspraak doen over de vorming van een rechtstreeks gekozen regionaal bestuur. Ook zou er binnen die termijn overeenstemming moeten zijn over een aantal door Helmond en Eindhoven noodzakelijk geachte grenswijzigingen.

De afgelopen weken heeft informeel overleg plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van de betreffende gemeenten. Dat heeft geresulteerd in een aantal uitgangspunten die, als de raden ermee instemmen, te zijner tijd moeten leiden tot een overeenkomst tussen Eindhoven, Helmond, Best, Geldrop, Mierlo, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De betrokken gemeenten zijn ervan overtuigd dat een krachtige sociaal-economische en ruimtelijke ontwikkeling van ZuidoostBrabant van cruciaal belang is voor de toekomstige welvaart in deze regio. Om dat mogelijk te maken is een regiobestuur noodzakelijk.

Vooruitlopend op de vorming daarvan moeten nu al afspraken worden gemaakt over een aantal concrete poen, die gezamenlijk worden aangepakt, zo staat in de gepubliceerde uitgangspunten. Daarin staat ook dat het regionaal bestuur uiteindelijk alle provinciale taken moet overnemen.

Fonds Wanneer de gemeenteraden instemmen met de uitgangspunten wordt een gezamenlijk fonds gesticht dat jaarlijks de beschikking krijgt over f.35 miljoen. Op welke wijze de gemeenten daaraan gaan bijdragen moet nog worden uitgezocht. Vanuit het fonds ke regionale poen worden gefinancierd. Grenscorrecties zijn nodig omdat Eindhoven en Helmond te weinig ruimte hebben voor woningbouw en bedrijventerreinen.

gedeputeerde staten van Noord-Brabant hebben momenteel een herindelingsplan voor Zuidoost-Brabant in voorbereiding. Dat wordt binnenkort openbaar gemaakt. Wanneer de gemeenten het onderling eens ke worden over grenswijzigingen zal de provincie daar ongetwijfeld rekening mee houden, zo is de verwachting in Zuidoost-Brabant.

Reageer op dit artikel