nieuws

Sleutelpo Eindhoven brengt ruim f.4 mrd op

bouwbreed Premium

De realisering van het Eind–hovense Sleutelpo Westcorridor vergt een overheidsinvestering van f.927 miljoen. Deze investering heeft uiteindelijk een genererend effect van ruim f.4 miljard.

Dit blijkt uit de eindrapportage aanwijzing Sleutelpo Westcorridor dat gisteren in het PSV-stadion is gepresenteerd.

In de eindrapportage worden de toekomstplannen voor de westcorridor nader toegelicht en gespecificeerd. Dit gebied loopt vanaf het Centraal Station Eindhoven via de Philipscomplexen Strijp en de aansluiting van de Noord-Brabantlaan/Herbaan en de Poot van Metz, naar Eindhoven Airport en het Citycentrum Veldhoven. Gekozen is voor het de aanpak van het opstellen van diverse deelpoen waarvoor afzonderlijke plannen zullen worden gemaakt. Het proces zal worden gestuurd door een pocoordinator en een bestuurlijke begeleidingscommissie.

In de nota wordt voorgesteld als processturingsinstrument een intergemeentelijk structuurplan Westcorridor op te stellen waarin het programma, de na te streven beeldkwaliteit, het financiele kader en de fasering verder worden vastgelegd. De plannen voor de corridor behelzen onder andere verbetering van bestaande woonbuurten in Strijp maar ook de bouw van 5000 tot 6000 woningen in het nieuwe uitleggebied Meerhoven. Tevens is daar rond Eindhoven Airport ruimte voor 200 hectare bedrijventerrein en wordt met de mogelijke komst van de Floriade in het jaar 2002 rekening gehouden.

In de plannen krijgt verder het Citycentrum Veldhoven zijn voltooiing met de toevoeging van woningen en 7000m2 detailhandel in een overdekte galerij.

De verbindende schakel tussen de diverse gebieden wordt gevormd door een centrale as, bestaande uit hoogwaardig openbaar vervoer. In dit kader is gekozen voor de introductie van het zogenoemde Guided Light Transit (GLT-systeem) dat het midden houdt tussen een tram en een bus. Volgens de opstellers van de plannen is juist dit systeem toegesneden op de maat en het karakter van de regio Eindhoven.

Uitvoering De uitvoering van de diverse plannen in het kader van het Sleutelpo zal volgens de nota minstens vijftien jaar vergen. Voor wat betreft de kosten wordt de investering van de overheid op f.927 miljoen geraamd. Daartegen staat volgens de opstellers van de rapportage een genererend effect van f.4,3 miljard. De gisteren gepresenteerde eindrapportage wordt nu ingebracht in de onderhandelingen met het rijk, de provincie en de regio, en vervolgens ook voorgelegd aan de gemeenteraden van Eindhoven en Veldhoven. Onderhandelingen en besluitvorming moeten uiteindelijk leiden tot het sluiten van een convenant.

De streefdatum hiervoor is in mei waarna met de uitvoering van de projecten officieel kan worden begonnen.

Reageer op dit artikel