nieuws

Shell moderniseert raffinaderij Pernis

bouwbreed

De Koninklijke Shell Groep heeft besloten f.3 miljard te investeren in de modernisering van de raffinaderij in Rotterdam-Pernis. Dit heeft J. van der Veer, algemeen directeur van Shell Pernis, bekendgemaakt. Daarnaast zal Shell de komende tien jaar nog eens f.1 miljard investeren in kleinere poen ter verbetering van bestaande installaties.

Deze verbeteringen hebben vooral betrekking op het milieu. Het plan ‘Per plus’

heeft tot doel de raffinaderij geschikt te maken voor de produktie van lichtere produkten.

Het plan voorziet onder andere in de bouw van een zogenoemde Hydrocracker (voor de omzetting van zware naar lichte produkten) en een installatie voor de vergassing van olie.

Naast het ke voldoen aan de toenemende vraag naar lichte produkten, speelt het milieu-aspect een belangrijke rol voor de modernisering van de uit de jaren vijftig daterende raffinaderij. Om op voorhand in te ke spelen op de milieu-eisen die de overheid aan de installaties gaat stellen, presenteerde Shell eind vorig jaar een ‘Plan van Aanpak’.

De daarin aangekondigde milieumaatregelen hebben in grote lijnen de instemming van de provincie Zuid-Holland gekregen. Van essentieel belang voor de uitvoering van ‘Per Plus’ is dat de overheid begin volgend jaar de benodigde milieuvergunningen verstrekt.

Daarna kan onmiddellijk met de bouw worden begonnen, zo zei Van der Veer.

De nieuwe installaties ke, als alles volgens plan verloopt, in het tweede kwartaal van 1997 worden opgestart. Met de bouw van de nieuwe installaties zijn ongeveer 23000 arbeidsjaren gemoeid. Shell verwacht dat 80 procent van de opdrachten bij Nederlandse bedrijven terecht zal komen.

Reageer op dit artikel