nieuws

Rotterdam krijgt ruimte in het havengebied

bouwbreed

Door de verhuizing, in 1994, van het Rotterdamse stuwadoorsbedrijf Steinweg Handelsveem BV naar het oude Verolme-terrein in de Botlek komt er op vijf plaatsen in het havengebied ruimte vrij waarvoor de gemeente plannen kan ontwikkelen. Zo wil het Gemeentelijk Havenbedrijf f.76 miljoen investeren in het inrichten van een nieuwe terminal, waar vooral termijngoederen zoals cacao, koffie, noten en nonferro-materialen zullen worden op- en overgeslagen.

Daarbij neemt het Havenbedrijf een boekverlies van f.5,5 miljoen door de afbraak van de in slechte staat verkerende kademuren voor lief. De gemeente vindt de investering van f.76 miljoen waardevol vanwege het feit dat onder meer de Kop van Zuid kan worden gerealiseerd. De andere door de verhuizing van Steinweg Handelsveem BV vrijkomende terreinen liggen op de Mullerpier, in het Vierhavensgebied en aan de Waalhaven.

Reageer op dit artikel