nieuws

‘Rijkswaterstaat wist al voor de watersnoodramp van zwakte dijken

bouwbreed

Geruime tijd voordat de dijken in Zeeland en Zuid-Holland het in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 begaven, wist Rijkswaterstaat dat zij niet bestand waren tegen een zware storm.

Vlak voor de ramp was aan de regering een rapport aangeboden waarin melding werd gemaakt van de zwakte van de dijken. Net voor de ramp bespraken de waterbouwkundigen de eerste opzet voor het latere Deltaplan.

Dat zegt de historica Selma Leydesdorff in haar boek ‘Het water en de herinnering’ dat op 1 februari van dit jaar verschijnt. Ze schrijft: “Nu veertig jaar later treft het de onderzoeker het meest dat nergens in de gedenkliteratuur een voor de hand liggende beschuldigende vinger wordt uitgestoken. Integendeel. De voorkennis over de onveiligheid van de zeedijken raakte ondergesneeuwd in de oproep tot gezamenlijke hulp na de ramp. Alleen in de allereerste berichtgeving via de radio gaf directeur-generaal Maris van Rijkswaterstaat toe, dat de veiligheidsnorm die voor de dijken was gesteld, misschien toch ‘bediscussieerbaar’ was.

Reageer op dit artikel