nieuws

Renovatie EG-gebouw twee jaar vertraagd

bouwbreed

Niet bekend

Het gebouw dat door zijn aparte vorm het symbool werd van de EG werd eind 1991 ontruimd wegens asbestgevaar en omdat het niet meer voldeed aan de eisen van het ‘dagelijks bestuur’

van de Europese Gemeenschap.

Europees commissaris Karel Van Miert, die sedert 1 januari behalve het concurrentiebeleid ook het personeelsbeleid en de zorg over de behuizing van de EG toegewezen kreeg, wil dat er snel duidelijkheid komt over het verdere lot van het Berlaymontgebouw. De Europese Commissie moet volgens hem nu snel beslissen of ze ooit wil terugkeren naar het gebouw.

Zo niet, dan moet het een andere bestemming krijgen.

Maar de Europese Commissie kan moeilijk een keuze maken omdat de Belgische staat, die via de Regie der Gebouwen eigenaar van het gebouw is, nog niet heeft uitgemaakt hoe zij het gebouw gaat renoveren.

Intussen heeft de Belgische regering alternatieve kantoorruimte moeten huren voor 3300 EG-ambtenaren, die in het Berlaymontgebouw werkten. Dat kost de Belgische staat per jaar Bfr1,5 miljard.

of f.82,5 miljoen extra.

Voor de ‘verdreven’ ambtenaren werd in tien Brusselse kantoorgebouwen ruimte gehuurd. De Belgische staat past het verschil in huurprijs bij.

De Europese Commissie huurde het Berlaymontgebouw tegen het ‘zachte prijsje van f.27 miljoen per jaar van de Belgische overheid. Aanvankelijk lag het in de bedoeling om het Berlaymontgebouw geheel af te breken en door een gloednieuw gebouw te vervangen.

Maar van dat idee werd afgestapt uit kostenoverwegingen en omdat men de Europese buurt, waar al enorm veel wordt gebouwd, niet wilde opzadelen met een nieuw bouwwerk dat tijdens de constructie heel wat overlast zou bezorgen.

Inmiddels is wel besloten om het gebouw asbestvrij te maken en te ontmantelen. Bij de renovatie, waarmee f.605 miljoen tot f.825 miljoen is gemoeid, blijft het gebouw zijn vorm behouden maar wordt het van binnen geheel vernieuwd. Als de Europese Commissie besluit terug te keren naar het gebouw, krijgt ze uiteraard wel iets te zeggen over de verdere indeling en inrichting van het gebouw.

Aanvankelijk lag het in de bedoeling om het gerenoveerde Berlaymontgebouw begin 1996 op te leveren. Door het getreuzel van de Belgische overheid wordt dat nu op zijn vroegst begin 1998. De kostprijs van deze besluiteloosheid, f.165 miljoen, wordt verhaald op de Belgische belastingbetaler.

Reageer op dit artikel