nieuws

Rapport ‘Boertien’ positief ontvangen

bouwbreed Premium

De Stichting Natuur en Milieu vindt het rapport van de commissie Boertien een goed begin om de problematiek van de dijkversterkingen aan te pakken. Ook de regeringsfracties CDA en PvdA hebben positief gereageerd op de aanbevelingen van de commissie.

Het rapport van de commissie ‘Toetsing uitgangspunten dijkversterkingen’, die onder leiding staat van oud-commissaris van de koningin in Zeeland C. Boertien, is door vrijwel alle milieu-organisaties positief ontvangen. Het rapport is gebaseerd op de bevindingen van het Waterloopkundig Laboratorium en Rand Corporation.

De belangenvereniging De Ooyse Dijken zal echter wel het eerder aangespannen kort geding tegen het polderdistrict Groot Maas en Waal doorzetten. De inzet van het kort geding is het tegenhouden van de dijkverzwaring van de Erlecomsedijk in Ooy.

Ook de politieke partijen reageerden positief, zij het dat D66 en Groen Links vinden dat de commissie ‘nog niet ver genoeg’ gaat. De PvdA-fractie zei voorts het vrijwel onmogelijk te achten het extra bedrag van f.185 miljoen dat nodig is om de aanbevelingen uit te voeren op tafel te krijgen. Zij vindt uitstel van de dijkversterking met een jaar of twee, zoals minister Maij voorstelde, bespreekbaar. De veiligheidsrisicos mogen echter niet uit het oog worden verloren.

Soepeler Woordvoerder Feenstra zei verder dat het uitgangspunt dat een dijkdoorbraak niet vaker dan eens in de 1250 jaar voor mag komen, zoals nu de norm is, wat soepeler gehanteerd moet worden op de plaatsen waar dat kan. Over dit onderwerp zullen overigens alle betrokkenen (provincies, waterschappen en bewoners) nog worden gehoord. Een en ander zal plaatsvinden voordat het nieuwe, in februari te verwachten Kabinetsstandpunt, in de Tweede Kamer wordt besproken.

Het CDA stelde zich wat terughoudender op. De christendemocraten zeiden te hopen dat de adviezen van de commissie ke worden uitgevoerd binnen de motie-Eversdijk. Hierin staat dat het po in het jaar 2004 voor 97% gereed moet zijn.

Zie ook pagina 3

Reageer op dit artikel