nieuws

Provinciale staten Zuid-Holland voor splitsing provincie

bouwbreed

Provinciale staten van ZuidHolland hebben zich uitgesproken voor splitsing van de provincie. Dit betekent dat het Overleg Orgaan Rijnmond (OOR) zelfstandig kan worden. Provinciale staten vinden dat het gebied zowel gemeentelijke als provinciale taken moet krijgen. Voorwaarde is evenwel dat de ‘bovenregionale coordinatie geregeld moet worden.

De staten vinden het van essentieel belang dat erover typisch provinciale taken als infra-structuur, afvalverwerking en groengebieden besloten moet worden in ‘inter-regionale besturen’. “Voorkomen moet worden dat de regios eilandjes worden zonder contact met het omringende gebied en het rijk uiteindelijk de beslissingen gaat nemen over plannen die meerdere gebieden betreffen” , aldus commissaris van de koningin S. Patijn. Hoe zon bestuur er uit moet gaan zien, daar laten de Staten zich nog niet over uit.

Reageer op dit artikel