nieuws

Patijn niet bang voor verdwijnen provinciebestuur

bouwbreed

Commissaris van de koningin mr. S. Patijn van Zuid-Holland verwacht niet dat zijn provincie in de komende tien jaar zal verdwijnen. Volgens Patijn is een blijvende rol van het provinciebestuur ook na de noodzakelijke andere invulling van het binnenlands bestuur voorlopig onmisbaar.

De commissaris zei dat in Den Haag in zijn nieuwjaarsrede.

Patijn ging in zijn toespraak uitgebreid in op de bestuurljke rol van de provincie Zuid-Holland in de toekomst. Hij stelde nadrukkelijk een voorstander te zijn van de vorming van het Overlegorgaan Rijnmondgemeenten (OOR). “Maar niet tot elke prijs. Het OOR zal vroeg of laat moeten erkennen dat het deel uitmaakt van een groter Randstadverband. En daar is en blijft de provincie Zuid-Holland voor nodig.”

Reageer op dit artikel