nieuws

Nog 600000 ton asbest moet worden verwijderd

bouwbreed

Met het medio dit jaar afkomende verbod tot produceren, verkopen en het in voorraad hebben van asbest-produkten zijn we in ons land nog niet van deze de gezondheid bedreigende grondstof af. Sinds 1920 is er ongeveer 1250000 ton asbest in ons land toegepast, waarvan de helft nu is gesaneerd. Landelijk valt er dus nog zon 600000 ton te verwijderen.

Dat zei de heer C. Schliszka van de Arbeidsinspectie Groningen op een voorlichtingsbijeenkomst op de Bouwbeurs Zuid-Laren. De bijeenkomst kwam tot stand op initiatief van de drie Innovatiecentra in de noordelijke provincies in samenwerking met de gewesten Groningen, Friesland en Drenthe van het NVOB.

De Arbeidsinspectie, aldus de heer Schliszka, ziet er “niet in de te plaats vanwege de grote interesse voor de problematiek uit onder meer de politiek” , krachtig op toe dat de voor verwijdering van asbest opgezette regelgeving wordt nagekomen.

Zo is er voor het slopen sinds februari vorig jaar een paragraaf aan het Asbestbesluit toegevoegd, waaruit blijkt dat er bij het risicovolle sloopwerk geen onderscheid wordt gemaakt tussen slopen, demonteren of verwijderen, terwijl evenmin onderscheid wordt gemaakt tussen de verschillende soorten asbest. Voor alle soorten te slopen asbest gelden dezelfde maatregelen.

Bovendien is geregeld dat een bedrijf dat de sloop uitvoert verplicht is het karwei vooraf te melden aan het Districts hoofd van de Arbeidsinspectie.

In een werkplan zal moeten worden aangegeven hoe de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd. Onder meer zal bekend moeten worden gemaakt op welke wijze de asbest zal worden verwijderd, welke technische en organisatorische maatregelen moeten worden getroffen om de concentraties schadelijke vezels zo laag mogelijk te houden, hoe de sloopplaats wordt afgeschermd en welke machines en werktuigen worden toegepast.

Elk bureau van de arbeidsinspectie beschikt over een Lijst van Aandachtspunten voor het opstellen van een dergelijk werkplan. De werkzaamheden dienen binnenkort ook te worden uitgevoerd onder leiding van een deskundig toezichthouder, iemand die in het bezit is van een door de minister d diploma. In de praktijk zal die het aanspreekpunt voor werkgever, werknemers en Arbeidsinspectie zijn.

Alleen voor de verwijdering van asbesthoudende water/gasbuizen zal men vrijstelling ke verkrijgen voor het werken onder leiding van een deskundig toezichthouder.

Rol innovatiecentra

De achttien Innovatiecentra in ons land hebben van de ministeries van EZ en VROM opdracht gekregen het po ‘Schoner produceren’ uit te voeren. Daarbij wordt samengewerkt met branche-organisaties als het NVOB en bedrijfsmilieudiensten, aldus ing.

R.F.M. Witmond van het Innovatiecentrum Friesland op deze bijeenkomst.

Behalve de overdracht van kennis via studiebijeenkomsten etc. kennen de centra ook het zogenoemde ‘korte advieswerk’, waarbij ondernemers in het midden- en kleinbedrijf individueel ke worden geadviseerd.

Reageer op dit artikel