nieuws

Nieuw plan voor versterking Erlecomsedam in Ooy

bouwbreed

Het Polderdistrict Groot Maas en Waal uit Druten zal de Belangenvereniging De Ooyse Dijken binnen twee weken een aangepast plan voor de versterking van de Erlecomsedam-west in Ooy voorleggen. In dat plan zullen de aanbevelingen van de commissie-Boertien zijn verwerkt. Dat is in Arnhem besloten tijdens een kort geding, dat de belangenvereniging samen met de stichting Red ons Rivierenlandschap tegen het polderdistrict had aangespannen.

Het besluit kwam tot stand op aandringen van rechtbankpresident mr. L. van der Weij.

Als de belangenvereniging zich niet in het aangepaste plan van het polderdistrict kan vinden, moeten de partijen opnieuw in kort geding voor de rechtbank verschijnen.

Rechtbankpresident Van der Weij zal volgende week vrijdag wel uitspraak doen over de MER-plichtigheid van de betreffende dijkverzwaring. De commissie Boertien heeft voorgesteld dat alle dijkverzwaringen in de toekomst aan een milieu-effectrapportage (MER) moeten worden onderworpen vanwege de grote aantasting van natuur en landschap. De commissie zonderde echter verzwaringen uit die de vergunningenprocedure al hebben doorlopen.

Het werk aan de Erlecomsedam is al elf jaar in voorbereiding. De inspraakprocedures zijn afgerond en het polderdistrict beschikt over alle benodigde vergunningen. In december vorig jaar is het werk gegund aan een aannemer. Die heeft inmiddels met instemming van de belangenvereniging al twee dijkwoningen gesloopt en zand gestort. Volgens mr. H. Groen van het polderdistrict kan de verzwaring geen uitstel meer lijden.

Reageer op dit artikel